Strona główna ❯❯ Aktualności

Aktualności

Naprawa Steru Okrętowego Pod Wodą

wt., 11/05/2021 - 10:32 -- ppryszcz

Erozja Kawitacyjna Steru

Nasz Serwis Partner z Gdańska wykonał naprawę ubytków steru, które powstały na skutek erozji kawitacyjnej. Prace zostały wykonane pod wodą, przy temperaturze wody 5,2⁰C  oraz widoczności 3m. Dzięki zastosowaniu technologii Belzona, Armator uniknął kosztownego dokowania jednostki pływającej i długiego postoju w stoczni. Naprawę wykonano kompozytem #Belzona1161, a już po kilku godzinach okręt wypłynął w planowany rejs.

Kompas - Biuletyn Przemysłowy

pt., 30/04/2021 - 12:40 -- ppryszcz

W najnowszym wydaniu Kompasu przedstawiamy rozwiązania zwiększające szeroko rozumianą efektywność. W przypadku urządzeń poprawa efektywności poprzez poprawę sprawności jest szybko zauważalna przy weryfikacji zużycia energii elektrycznej czy kosztach wymiany elementów, które uległy erozji. Proponowane przez nas rozwiązania – w zakresie poprawy sprawności pomp (Belzona 1341 Supermetalglide) czy ochrony przed wycieraniem (Belzona 1811, 1812, 1813) – były wielokrotnie stosowane i potwierdziły zasadność ich stosowania. Szczególnie interesujące wyniki uzyskaliśmy z naszymi partnerami w elektrowniach w zakresie poprawy sprawności pomp, a wyniki zostały potwierdzone badaniami w instytucjach naukowych (Laboratorium Pomp Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej).

O korzyściach w szerszej perspektywie, szczególnie tej czasowej, przekonują  zastosowania BELZONA® 8211 HP Anti Seize, pozwalające na efektywne zabezpieczanie połączeń w urządzeniach pracujących w warunkach wysokiej temperatury. Wiemy, jak uciążliwy jest demontaż zapieczonych elementów i jakie tego mamy czasami skutki.

Polecamy także, bardzo ciekawy przypadek naprawy odpływu liniowego (BELZONA®4154, 4181) u producenta popularnych napojów bezalkoholowych. Efektywność, zarówno czasowa w zakresie czasu naprawy, jak i w zakresie skuteczności w aspekcie okresu użytkowania również zostały potwierdzone.

Wszystkich, dla których efektywność i skuteczność jest czymś ważnym zapraszam do lektury i kontaktu.

Technologie kompozytowe jako skuteczne i sprawdzone metody usuwania awarii i zabezpiecznia obiektów wod-kan

wt., 23/03/2021 - 13:07 -- ppryszcz

W czwartek 18 maja o godzinie 10:00 Dyrektor Techniczny Belse – Pan Roman Masek poprowadzi szkolenie on-line pt. Wycieranie i korozja w rurociągach ścieków i osadów, ich naprawa i wzmocnienie – studium przypadków awarii i napraw przez kompozytowy system naprawczy.

Warsztaty naukowo-techniczne pt. „Technologie Kompozytowe Belzona w Okrętownictwie”

pt., 19/03/2021 - 07:10 -- ppryszcz

W dniu 4 marca 2021 odbyły się warsztaty naukowo-techniczne pt. 
„Technologie Kompozytowe Belzona w Okrętownictwie” na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Seminarium w formie warsztatów on-line, zostało zrealizowane na podstawie umowy o współpracy z Wydziałem Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i wieloletniej współpracy z Uczelnią oraz kołem naukowym Nautica. Podczas warsztatów przekazaliśmy uczestnikom praktyczną wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem, a także najnowsze technologie z zakresu zastosowania kompozytów polimerowych w okrętownictwie. Wydarzenie zgromadziło liczną frekwencję zarówno wśród studentów jak i specjalistów z branży.

21 Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

czw., 18/03/2021 - 08:46 -- ppryszcz

W dniach 22-23 lutego br. odbyła się XXI edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, poświęcona perspektywom rozwoju polskiej energetyki w najbliższych latach. Firma Belse, jak co roku została Partnerem szczytu, będąc w gronie takich firm jak: Tauron Polska, Energia S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PwC Polska i wiele innych. Kongres został objęty patronatem Wiceprezesa Rady Monistrów i wielu czołowych postaci ze świata polityki i biznesu.

Dyrektor Techniczny Belse, Pan Roman Masek, jak co roku brał aktywny udział, uczestnicząc w panelu dyskusyjnym pt. "Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje". Uczestnicy panelu zastanawiali się nad możliwymi ścieżkami rozwoju technologii przyszłości analizując czy wodór może stać się paliwem przyszłości, odniesiono się także do kwestii potencjału energii jądrowej. W dalszej części debatowano nad tym czy nowe technologie są uzupełnieniem czy trzonem zmian. Firma Belse jako dostawca nowoczesnych technologii kompozytowych doskonale wpisuje się w ten trend, dostarczając na rynek technologie wspierające rozwój OZE a także technologie zastępujące spawanie spajaniem na zimno.
Jednocześnie zastanawiano się nad sposobami modelowania proekologicznych zachowań analizując takie programy jak "Czyste powietrze" czy "Zielony ład". Zwrócono uwagę, że kluczowe jest inwestowanie w innowacje i takie konstruowanie projektów, aby polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku. Na koniec podjęto problematykę perspektyw dla rozwoju elektromobilności.

Strony