Galeria BelseTermoochronaKompas wydanie IINaprawy i zabezpieczenia części maszyn, urządzeń oraz obiektów  w górnictwie, hutnictwie i innych zakładach

Belzona 5871 - powłoka termoochronna przeznaczona do ochrony i izolacji termicznej zbiorników, rurociągów, wymienników ciepła i innych urządzeń izolowanych cieplnie.

Strona główna ❯❯ Aktualności

Aktualności

Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021

pon., 11/10/2021 - 12:26 -- ppryszcz

Belse bierze udział w X edycji Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej HYDROFORUM 2021, która odbędzie się w dniach 13-15 października na Politechnice Gdańskiej. Jednym z ekspertów tego wydarzenia jest  Dyrektor Techniczny Belse Pan Roman Masek, który zaprezentuje wykład pt. Erozja kawitacyjna w maszynach przepływowych i sposoby ograniczania jej skutków.

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy - Lublin 2021

wt., 28/09/2021 - 14:23 -- ppryszcz

Belse Partnerem Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 2021.

14-5 października 2021 w Filharmonii Lubelskiej podczas 7 edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, Dyrektor Techniczny Belse Pan Roman Masek weźmie udział w debacie na temat rozwoju, inwestycji, innowacji w kontekście przyszłości polskiej gospodarki.
Belse - Autoryzowany Partner Belzona od wielu lat jest partnerem Szczytu OSG, a także partnerem biznesowym najważniejszych przedstawicieli polskiej branży energetycznej. 
Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy 2021 został objęty patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a w spotkaniu wezmą udział czołowi przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki oraz biznesu.

Belse Partnerem Spotkania Spawalników Wybrzeża

śr., 15/09/2021 - 09:02 -- ppryszcz

W dniu 2 września 2021 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej odbyło się XII Sympozjum Spawalnictwa połączone z XXIV Spotkaniem Spawalników Wybrzeża. Byliśmy Partnerem tego wydarzenia, a dyrektor techniczny Belse – Roman Masek wygłosił prelekcję na temat nowoczesnych technologii kompozytowych w kontekście spajania na zimno pt. „Spajanie konstrukcji kompozytami polimerowymi”.

Spajanie na zimno polega na łączeniu elementów bez użycia ciepła. Tradycyjne techniki spajania, takie jak spawanie, wymagają użycia wysokiej temperatury wytwarzanej przez łuk elektryczny lub gaz w celu łączenia materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie. W ramach techniki spajania na zimno stosuje się spoiwa zapewniające trwałe wiązanie materiałów. Zimno-utwardzalne kompozyty Belzona umożliwiają wiązanie materiałów bez użycia ciepła.

REWOLUCYJNA NAPRAWA, na którą czekał świat technologii OZE

śr., 08/09/2021 - 08:28 -- ppryszcz

– wykonana dla Grupy Energa na farmie wiatrowej Karcino    

Pozyskiwanie energii z wiatru to ogromny potencjał dla polskiej gospodarki oraz środowiska naturalnego w kontekście rozwoju OZE. Gigantyczne turbiny wiatrowe narażone są jednak na działanie wyjątkowo agresywnych czynników zewnętrznych, które mogą prowadzić do degradacji wyposażenia i generować wysokie koszty, a także nieplanowane przestoje.

Zabezpieczenie platformy wydobywczej na Bałtyku dla LOTOS Petrobaltic S.A.

śr., 11/08/2021 - 12:40 -- ppryszcz

Na skutek ciągłego tarcia przepływającej wody morskiej powstała erozja powłoki wokół słupów nóg kratowych platformy wydobywczej Baltic Beta umieszczonej na Morzu Bałtyckim. W konsekwencji postępującej korozji stali mogło dojść do osłabienia całej konstrukcji. Nie było możliwości przerwania pracy na remont, gdyż platforma nieprzerwanie eksploatuje złoże ropy naftowej B3 na Morzu Bałtyckim.

Zespół inżynierów Belse opracował technologię naprawy w oparciu o materiał kompozytowy Belzona 5831 (ST-Barrier), dzięki czemu naprawę wykonano na miejscu - bez konieczności wyłączenia platformy wydobywczej z eksploatacji i bez dodatkowych kosztów transportu oraz dokowania.

Strony