Galeria BelseTermoochronaKompas wydanie IINaprawy i zabezpieczenia części maszyn, urządzeń oraz obiektów  w górnictwie, hutnictwie i innych zakładach

Belzona 5871 - powłoka termoochronna przeznaczona do ochrony i izolacji termicznej zbiorników, rurociągów, wymienników ciepła i innych urządzeń izolowanych cieplnie.

Strona główna ❯❯ Artykuły

Artykuły

Zabezpieczenie antykorozyjne separatora gazu. Oczyszczanie ropy naftowej i gazu ziemnego

W przemyśle głównym narzędziem do oddzielenia mieszaniny gazów od kropel cieczy i cząsteczek mechanicznych jest separator gazu, który można również spotkać pod nazwą zbiornik kondensatu. Sam proces separacji gazu zależy od wielu czynników. W zależności od wielkości cząsteczek są one usuwane na różnych etapach oczyszczania.

Modernizacja systemu odprowadzania spalin z silników okrętowych na przykładzie „Daru Młodzieży"

Systemu odprowadzania spalin z silników okrętowych

System odprowadzania spalin ma za zadanie usunięcie na zewnątrz statku spalin z silników okrętowych, kotłów, czy spalarek okrętowych. Ważne jest, aby instalacja ta była w pełni sprawna. Jakiekolwiek uszkodzenie systemu wylotowego spalin mogłoby spowodować przedostawanie się szkodliwych substancji do pomieszczeń, w których znajduje się załoga, a to miałoby negatywny wpływ na ich zdrowie.

Naprawa oraz wzmocnienie zbiorników i rurociągów

Fot.1. Korozja pod izolacją wraz z widocznym wyciekiem medium

Utrata szczelności to jedna z głównych przyczyn wystąpienia awarii. Zbiorniki, rurociągi  w trakcie ich eksploatacji poddane są działaniu różnych mediów, rzecz jasna wywołujących narażenie ich powierzchni na niszczenie korozyjne, przyspieszone wycieranie. Konieczność interwencji serwisowej, dokonania kosztownej wymiany, zatrzymania ruchu (produkcji), ryzyko wypadku dla pracowników,  a nawet katastrofy obiektu technicznego to konsekwencje stałego zużywania się materiałów prowadzące do wystąpienia niekontrolowanego lub niespodziewanego wycieku.

Naprawy oraz ochrona kompozytami polimerowymi urządzeń hvac

Komfort  klimatyczny (w tym komfort cieplny) i jakość powietrza w pomieszczeniach są kształtowane przez systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w skrócie HVAC ( ang. Heating,Ventylation and Air Conditioning). Dzięki tym systemom możemy utrzymywać optymalne warunki tj.  temperaturę, czystość  i wilgotność powietrza pomieszczeń w których przebywamy  niezależnie od warunków pogodowych panujących na zewnątrz.  

Ochrona przed wycieraniem mechanicznym materiałów inżynierskich

Zużywanie się warstwy wierzchniej elementów maszyn i urządzeń wskutek procesów erozyjnych zawsze prowadzi do pogorszenia ich własności użytkowych, a w skrajnych przypadkach wręcz do degradacji, której przebieg  trudno przewidzieć  na etapie projektowania. Podstawowym skutkiem erozji jest zatem strata polegająca na konieczności wymiany lub regeneracji części lub co gorsza straty związane z zatrzymaniem produkcji czy procesu technologicznego.

Strony