Galeria BelseTermoochronaKompas wydanie II

Belzona 5871 - powłoka termoochronna przeznaczona do ochrony i izolacji termicznej zbiorników, rurociągów, wymienników ciepła i innych urządzeń izolowanych cieplnie.

Strona główna ❯❯ Produkty ❯❯ Seria 5000 ❯❯ Belzona 5231 (SG Laminate)

Belzona 5231 (SG Laminate)

Antypoślizgowe posadzki przemysłowe

Belzona 5231 powłoka kompozytowa do podług, służąca do skutecznej ochrony chemicznej i przeciwkorozyjnej, antypoślizgowa i odporna na wycieranie stosowana na powierzchniach betonowych i stalowych. Podnosząca właściwości wytrzymałościowe posadzek przemysłowych poddanym częstym obciążeniom mechanicznym i narażonych na agresję chemiczną. Drobnoziarniste kruszywo w połączeniu z osnową polimerową kompozytu tworzy hetrogeniczny układ fazowy zdolny do przenoszenia dużych obciążeń przy niewielkiej grubości powłoki. Materiał Belzona 5231 (SG Laminate) jest dostępny w kolorze jasno- lub ciemnoszarym, bądź jaskrawo żółtym. Kolory zwiększają poziom bezpieczeństwa w strefach potencjalnego zagrożenia. W związku z tym, że materiał ten jest praktycznie bezzapachowy(niskozapachowy), idealnie nadaje się do zastosowań w takich obiektach, jak szkoły, szpitale i obiekty przemysłowe.

Główne zalety:

 • Łatwe mieszanie umożliwia proste zastosowanie bez użycia specjalistycznych narzędzi
 • Nakładanie pędzlem lub wałkiem
 • Szybko osiąga wytrzymałość eksploatacyjną.
 • Bez-rozpuszczalników, pozbawiony części lotnych.
 • Dostępny w wielu kolorach BHP
 • Doskonała odporność na korozję i oddziaływanie substancji chemicznych w tym odporny na działanie olejów i paliw
 • Doskonała odporność na wycieranie, anty-poślizgowy
 • Znakomita przyczepność do betonu, stali i innych tworzyw w tym kamienia i ceramiki (np. płytek ceramicznych)
 • Znikomo mały, pomijalny skurcz utwardzania powłoki

Zastosowania materiału Belzona 5231 (SG Laminate) obejmują:

 • Stosowany w pomieszczeniach przetwórstwa spożywczego, magazynach, korytarzach przemysłowych, na podłogi warsztatów, schodach, pomostach, pokładach, pomieszczeniach kuchni- stołówkach, halach produkcyjnych, magazynach chemikaliów, łaźniach.
 • Nadaje się do stref ruchu pieszego i pojazdów
 • Trwałe zabezpieczanie przed wyciekami substancji chemicznych i ścieraniem stref przechowywania substancji chemicznych, dodatkowych stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych, ścian w strefach przetwarzania i innych obiektów.
 • Zabezpieczenie podłóg betonowych i przedłużenia okresu ich eksploatacji
Podstawowe dane techniczne:
Czas na aplikację w temperaturze 20°C 30 minut
Czas utwardzania w temperaturze 20°C 4 godziny (niewielki ruch pieszych/warstwa wierzchnia)**
Przyczepność w próbie odrywania (ASTM D4541) 22,4 MPa na stali piaskowanej
psi 7,1 MPa na betonie suchym
Wydajność krycia Praktyczna wydajność krycia systemu dwuwarstwowego: 
1. warstwa — 20 m² na opakowanie 4l

2. warstwa — 26 m² na opakowanie 4l

Przyczepność do: Większości powierzchni metalowych i nie metalowych, w tym betonu i stali
Typowe zastosowania Podłogi przeciwpoślizgowe, odporne na agresję chemiczną i na ścieranie
Wielkość opakowania 4l
Dostępność Wyślij zapytanie
Galeria: 
Uszkodzona i nierówna podłoga w szpitalu stwarzająca ryzyko dla bezpieczeństwa
Belzona 5231 (SG Laminate)
Podłoga odbudowana i zabezpieczona w ciągu jednego weekendu z użyciem materiału Belzona 5231 (SG Laminate)
Zużycie i nierówności podłogi szpitalnej powstałe w wyniku intensywnej eksploatacji
Podłoga szpitalna po szybkiej naprawie i zabezpieczeniu materiałem Belzona 5231 (SG Laminate)
Nieszczelna podłoga pomieszczenia kotłowni szpitalnej
Materiał Belzona 5231 (SG Laminate) zastosowany do naprawy i zabezpieczenia nieszczelnej podłogi bez zakłócenia funkcjonowania szpitala
Zużyta podłoga w szkolnej kuchni powodująca poślizgnięcia
Materiał Belzona 5231 (SG Laminate) zapewniający zabezpieczenie przeciwpoślizgowe podłogi kuchni szkolnej
Numer: 
5231