Galeria BelseTermoochronaKompas wydanie II

Belzona 5871 - powłoka termoochronna przeznaczona do ochrony i izolacji termicznej zbiorników, rurociągów, wymienników ciepła i innych urządzeń izolowanych cieplnie.

Belzona 5831

Na skutek ciągłego tarcia przepływającej wody morskiej powstała erozja powłoki wokół słupów nóg... więcej
Subskrybuj Belzona 5831