Galeria BelseProduktyKolarz zdjec
Grunt, to Belzona
BELZONA® ZAWSZE NA POWIERZCHNI

Energetyka

Czy twoja elektrownia jest nuklearna, węglowa, hydroelektryczna albo bazuje na energi odnawialnej, Belzona oferuje ci kompleksowe rozwiązania naprawcze, aby obniżyć koszty napraw, wprowadzić regeneracje zamiast wymiany i przede wszystkim skrócić czas przestoju. Dlatego Belzona jest wykorzystywana w elektrowniach całego świata.

Zaawansowane kompozyty BELZONA można stosować w wielu awariach.

Oto niektóre przykłady zastosowań BELZONY w energetyce.

Pompa wodna pokryta warstwą ochronną.

Uszkodzenie przez erozję-korozję.Naprawiony bez ryzyka wypaczenia.

Uszkodzenie w wyniku korozji bi-metalicznej. Naprawione i zabezpieczone przed erozją-korozją.

Uszkodzony wał. Naprawa wału zajęła jedynie kilka godzin.

Pęknięcia, dziury i rozwarstwienia w przenośnikach taśmowych. Naprawione w zaledwie kilka godzin.

Uszkodzenie przylgi turbiny niskiego ciśnienia. Naprawa bez potrzeby spawania albo obróbki.

Skutki erozji/korozji na pokrywie chłodnicy wodorowej. Naprawiona i zabezpieczona przed erozją/korozją pokrywa.

Zawór wlotowy kondensatora nie pracuje właściwie. Krawędź uszczelki została odbudowana bez demontażu.

Zbiorniki są podatne na ataki substancji chemicznych. Zbiornik został naprawiony i zabezpieczony.