Galeria BelseProduktyKolarz zdjec
Grunt, to Belzona
BELZONA® ZAWSZE NA POWIERZCHNI

Gospodarka wodna

Z systemami BELZONA dla urządzeń wodnych można rozwiązywać wiele różnych problemów. Między innymi można poprawić osiągi urządzeń zaatakowanych erozją/ korozją, można zabezpieczać urządzenia przed atakami substancji chemicznych, można zapobiegać przeciekom wodnym i zabezpieczyć urządzenie przed zgubnymi właściwościami wody. W przemyśle gospodarki wodnej i ściekowej zaawansowane Polimery Belzona są używane do napraw i ochrony prawie wszystkich urządzeń mechanicznych. Poniższe aplikacje ukazują jedynie ułamek możliwości polimerów BELZONA.

Testy wykazały 7% wzrost wydajności pompy, zabezpieczonej systemem BELZONA. Polimery BELZONA posiadają atesty do kontaktu z wodą pitną wykonane przez NSF (National Sanitation Foundation) i Ministerstwo Gospodarki Wodnej w Wielkiej Brytanii.

Polimery BELZONA Serii 1000 mogą odbudować i ochronić korpusy pomp i wirniki dotknięte erozją - korozją, zużyciem i kawitacją.

Elastomery BELZONA 2000 mogą być używane do wyprodukowania części takich jak: łożyska i wirniki.

Zniszczone wały mogą być odbudowane za pomocą technologi BELZONA Know-How. Wały mogą być także naprawione za pomocą techniki obrabiania BELZONA. Rowki klinowe, obudowy łożyska, dźwigi hydrauliczne i wiele innych typów wyposażenia może być naprawione za pomocą BELZONA bez potrzeby wymiany starych części na nowe.

Wlew do tego zbiornika wodnego został poważnie uszkodzony. Z minimalnym czasem przestoju wlew został odbudowany i przywrócony do pracy dzięki Polimerom BELZONA.

W tej oczyszczalni ścieków, Polimery Belzona pomogły przywróć zniszczone ołowiane wstęgi ślimaka, oszczędzając przedsiębiorstwu wydatków, które musiano by wydać na nowy przenośnik ślimakowy, Belzona oszczędziła także czas naprawy.

Beton w tym systemie kanałów został poważnie uszkodzony atakami wody i innych agresywnych chemicznych substancji. Materiały Belzona zapewniają długotrwałą ochronę w tych obszarach.

Produkty Belzona są odporna na wiele substancji chemicznych i dlatego są używane do naprawy i ochrony tam gdzie zachodzi perforacja zbiorników.

Polimery Belzona są używane do odbudowy i naprawy konstrukcji betonowych. Belzona jest idealna do napraw w poziomie, w pionie, na powierzchni pochyłej, sufitowej oraz napraw podwodnych!

Produkty Belzona mogą zostać użyte do odbudowy uszkodzonego betonu, do odbudowy metalu i styku metalu z betonem, tak jak w tym zbiorniku. Powłoki Belzona dają dodatkową ochronę i mogą zmniejszyć koszty remontów.

Belzona oferuje szeroką gamę produktów do odbudowy dylatacji, do uszczelniania betonu i rozwiązuje problemy wycieków.

Oczyszczanie ścieków sprawia wiele problemów, na przykład takich jak w tej fermie drobiu, gdzie oczyszczanie odbywa się na małej powierzchni. Dzięki BELZONA koszty napraw stały się minimalne.