Galeria BelseProduktyKolarz zdjec
Grunt, to Belzona
BELZONA® ZAWSZE NA POWIERZCHNI

Petrochemiczny

Od 50 lat, Belzona pomaga służbom utrzymania ruchu przedsiębiorstw petrochemicznych. Od kiedy prosty przyrost produkcji stał się trudny, solidność stała się kluczem do powiększania poziomów produkcyjnych i w wielu przypadkach był to klucz do utrzymania się na konkurencyjnych rynkach.

Rozwój odpornych na wysoką temperaturę powłok Belzony, dał inżynierom przemysłu petrochemicznego alternatywne metody naprawy, które są tańsze i mniej czasochłonne.

W dużych rafineriach, systemy Belzona są używane, by naprawiać i zabezpieczyć pochłaniacze CO2 niszczone przez korozję wywołaną przez kwas węglowy powstały podczas procesu odgazowania. Belzona 1391 i Belzona 1591, zostały przetestowane i zastosowane w MEA, MDEA i Sulphinol. Belzona ma duże osiągnięcia w pomyślnych aplikacjach w pochłaniaczach. Głównymi użytkownikami są takie firmy jak: Pertamina, Shell, BP, Amoco i wiele innych..

Belzona oferuje także rozwiązania wielu innych problemów w przemyśle petrochemicznym, gdzie erozja, korozja i atak substancji chemicznych niszczy wszelkie urządzenia.

Zbiornik jest poddawany atakom żrących substancji w tym siarkowodoru, co spowodowało stratę grubości ściany i niebezpieczeństwo zniszczenia urządzenia. Belzona 1591 opiera się agresywnym warunkom eksploatacji w temperaturach zanurzania, aż do 185°C, zmniejsza koszty naprawy i przedłuża okres użytkowania.

Parowniki zostały uszkodzone korozją chlorkowa w wysokich temperaturach. Podstawowym materiałem w tym urządzeniu jest stal stopowa 317L pracująca w temperaturze 105°C, bardzo często ta stal koroduje i pęka. Belzona 1391 została zastosowana w 1996 roku na tym urządzeniu i do tej pory nie widać żadnych zniszczeń.

Wewnętrzne ściany tego zbiornika są stale atakowane mieszaniną ropy naftowej i słonej wody. Epoksydowa warstwa w tej części zawiodła z powodu wysokich temperatur. Belzona 1391 została zaaplikowana podczas pięciodniowego okresu postoju, i zapewnia długotrwałą ochronę.

Wymienniki ciepła, które są podstawową częścią petrochemicznej instalacji mogą działać w zmiennych warunkach eksploatacji. Te rurki i kanały tego urządzenia MEK zostały naprawione i pokryte podczas zaplanowanego zamknięcia.

Naprawa uszkodzonych i przeciekających rurociągów.

Uszkodzenie osadzenia rurociągu i ich podstaw.

Odnowienie i powiększenie wydajności pomp.

Petrochemiczne urządzenia nieustannie są narażone na ataki ich struktur przez substancje chemiczne i beton musi być stale naprawiany i ochraniany.

Belzona oferuje rozwiązania najtrudniejszych problemów związanych z naprawą i ochroną wszelkich obiektów i urządzeń przed agresywnymi substancjami chemicznymi znajdującymi się w przemyśle petrochemicznym.

Belzona może rozwiązać problemy w:

 • Miejscach agresji substancji chemicznych
 • Cokoły pomp i tace zbiorników
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Zbiorniki magazynowe
 • Kanały odpływowe i studzienki ściekowe i zabezpieczać przed substancjami chemicznymi np:
  • Kwasami
  • Alkoholam
  • Zasadami
  • Węglowodorem
  • Olejam

Tradycyjne systemy izolacji polegają na okładaniu blachami matalowymi, by zapobiec przedostawaniu się wody pod izolacje ale ten systemu nieustannie narażony jest na zniszczenie. W dodatku, kiedy połączenia materiału są zdeformowane, woda może łatwo nasycić izolację, kończy się to szybkim pogorszeniem właściwości izolacyjnych.

Belzona posiada system ochronny, nieprzesiękalny zdolny zapewnić długoterminową ochronę dla większości typów izolacji, z wieloma korzystnymi cechami:

 • Łatwo nakładalny pędzlem albo natryskiem.
 • Niepalne.
 • Niskotoksyczne.
 • Odporny na promieniowanie UV.
 • Mikroporowaty, Wodoodporne.