Galeria BelseProduktyKolarz zdjec
Grunt, to Belzona
BELZONA® ZAWSZE NA POWIERZCHNI

Prace remontowe

Wszystkie przedsiębiorstwa mają pomieszczenia i budynki, w których prowadzą działalność albo produkcyjną albo usługową. Wszystkie budynki wymagają od właścicieli utrzymania w nienagannym stanie. Ta odpowiedzialność jest kosztowna i czasochłonna. Zaawansowane kompozyty Belzona oferują wiele korzyści dla przedsiębiorstw. Obniżają koszty, skracają czas remontów i zmniejszają częstotliwość wykonywania napraw.Kompozyty Belzona są doskonałym rozwiązaniem dla problemów związanych z bezpieczeństwem, higieną, zwiększaniem sprawności, wodoszczelnością i ochroną strukturalną betonów. Przedstawione zastosowania są małą próbką tego czego można dokonać za pomocą materiałów Belzona.

Zewnętrzne schody na terenie uniwersytetu były poważnie uszkodzone przez warunki atmosferyczne. Belzona 4131 jest prosta do nałożenia, niewiarygodnie wytrzymała i odporna na warunki atmosferyczne.

Trampolina na tym basenie była niebezpieczna z powodu gładkiej i śliskiej powierzchni. Został tu zastosowany materiał z serii Belzona 1000 połączona z Belzona Surefoot Non Skid Aggregate. Utworzyła ona bezpieczną powierzchnię dla bosych i mokrych stóp.

Spoiny pomiędzy kaflami w tym zakładzie chemicznym zaczęły się wykruszać pod wpływem substancji chemicznych. Uszkodzona spoina została usunięta a ubytki wypełniono Belzona 4111, zabezpiecza ona przed wieloma środkami chemicznymi.

Kanały ściekowe w szkolnym basenie zostały zniszczone przez chlor. Wadliwy materiał został usunięty, w jego miejsce został zastosowany nowy materiał odporny chemicznie - Belzona 4231.

System klimatyzacyjny na hali sportowej uległ głębokiej korozji. Wymiennik został oczyszczony z produktów korozji. Następnie na przygotowaną powierzchnię został nałożony materiał z serii Belzona 1000, wymiennik został odbudowany i wyeliminowano zagrożenie korozyjne.

Na dachu zakładu znajdował się świetlik dachowy, przepuszczał on wodę przez spoiny. Rama została oczyszczona i odtłuszczona, następnie został zaaplikowany materiał z serii BELZONA 3000, który uszczelnił przestrzeń między szkłem a ramą.

Magazyn chemikalii na terenie tego przedsiębiorstwa został uszkodzony przez środki chemiczne. Uszkodzony obszar został odkażony i oczyszczony. Naprawę wykonano materiałem Belzona 4111. Cała taca została pokryta Belzona 4311 - gwarantuje to długotrwałą ochronę przed substancjami chemicznymi.

Z balkonu budynku zaczął wykruszać się beton odsłaniając metalowe zbrojenie. Luźny beton został usunięty a stalowe pręty zbrojenia zostały wyczyszczone. Do odbudowy ubytków betonu zostały użyte materiały Belzona 4000, a całość została pokryta materiałem z serii BELZONA 3000 aby zabezpieczyć balkon przed ponownym zniszczeniem.