Galeria BelseProduktyKolarz zdjec
Grunt, to Belzona
BELZONA® ZAWSZE NA POWIERZCHNI

Wentylacja i klimatyzacja

Obecnie budynki są coraz powszechniej wyposażane w układy wentylacji i klimatyzacji oznaczane często skrótem HAVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), systemy te wymagają ciągłej obsługi.

Kompozyty Belzona mogą zostać użyte, by naprawić i zabezpieczać wiele urządzeń i obszarów w systemach HVAC. Belzona może pomóc zmniejszyć koszty konserwacji jak również skrócić czas przestoju i naprawy urządzeń. Tutaj prezentujemy przykłady jak Belzona może skutecznie zmniejszyć koszty.

Poniżej przedstawiamy państwu tylko ułamek możliwości produktów BELZONA:

Dennica wymiennika jest uszkodzona przez połączone siły erozji-korozji proces ten jest przyspieszony przez bi-metaliczną korozje. Zastosowanie kompozytów Belzona zapewnia odbudowę uszkodzonych obszarów i zapewni ochronę na następne kilka lat.

Problemy naprawy uszkodzonego czopa wału wentylatora może być bardzo kosztowny i trudny w naprawie w krótkim czasie. Zwykle wymaga to kompletnego demontażu urządzenia. Kompozytami Belzona, czop może zostać naprawiony na miejscu, ratując użytkownika przed kosztowną naprawa i przestojem.

Powierzchnia wewnętrzna wymiennika oraz uszczelka po stronie wodnej zastały uszkodzone. Zastosowanie kompozytów Belzona zapewniło zabezpieczenie powierzchni wewnętrznej jak i odbudowę uszczelki.

Wirnik wentylatora pracującego w agresywnej atmosferze został zniszczony przez korozję. Zastosowano odbudowę i zabezpieczenie kompozytami Belzona.

Wymiennik ciepła po latach eksploatacji został uszkodzony. Uszkodzeniu uległa dennica jak i pokrywa z przegrodami. Kompozytami Belzona odbudowano miejsca uszkodzeń jak i zabezpieczona przed procesami korozji.

Uszkodzeniu uległa powierzchnia chłodni pracująca w zanurzeniu. Kompozytami Belzona odbudowano uszkodzone miejsca i zabezpieczono przed działaniem wody.

Pod wpływem gorącej wody uległy korozji elementy metalowych pomostów. Zastosowanie powłoki Belzona z serii 5000 skutecznie zabezpiecza przed dalsza korozją.

Pomieszczenie wentylatorów systemu klimatyzacji uległo korozji i przeciekom wody. Zastosowanie kompozytów Belzona serii 3000 umożliwiło naprawę i zabezpieczenie w krótkim czasie.

Uszkodzony korpus pompy wody chłodzącej został naprawiony przy pomocy kompozytów Belzona.