Galeria BelseTermoochronaKompas wydanie II

Belzona 5871 - powłoka termoochronna przeznaczona do ochrony i izolacji termicznej zbiorników, rurociągów, wymienników ciepła i innych urządzeń izolowanych cieplnie.

Strona główna ❯❯ Aktualności

Aktualności

Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021

śr., 20/10/2021 - 08:22 -- ppryszcz

W dniach 13-15 października 2021 w gmachu Politechniki Gdańskiej odbyła się konferencja hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021, zorganizowana przez Towarzystwo Elektrowni Wodnych TEW oraz Instytut Maszyn Przepływowych, we współpracy z Politechniką Gdańską oraz Państwową Akademią Nauk.

Dyrektor Techniczny Belse Pan Roman Masek wystąpił w charakterze eksperta i omawiał problem erozji kawitacyjnej w eksploatacji maszyn przepływowych – w szczególności pomp i turbin wodnych, która prowadzi do obniżenia sprawności, wzrostu drgań, a nawet awarii i wyłączenia z eksploatacji. W referacie zostały dokładnie omówione zjawiska i procesy, które przyczyniają się do powstawania erozji kawitacyjnej, a także sposoby ograniczenia jej skutków. Przytoczone badania laboratoryjne dotyczące ochrony i odporności materiałów przeciw erozji kawitacyjnej wykazały, że największą wartością odporności wykazał się kompozyt polimerowy Belzona2141.

Belse Partnerem VII edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2021

pon., 18/10/2021 - 11:40 -- ppryszcz

Za nami siódma edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 2021, który odbył się w dniach 4-5 października 2021 w Lublinie. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Prezesa Rady Ministrów - Mateusza Morawieckiego, Marszałek Sejmu – Elżbietę Witek, Ministra Aktywów Państwowych – Jacka Sasina oraz inne ważne postacie polskiej polityki i gospodarki.

Podczas tegorocznej edycji eksperci skupili się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Wręczono statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2021” za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Wśród nagrodzonych byli: Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Poliyki Regionalnej - Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - Rafał Gawin, Prezes Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Prezes Zarządu PKN Orlen S.A. – Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz firma KGHM Polska Miedź.

Firma Belse została Partnerem Szczytu, a Dyrektor Techniczny Belse Pan Roman Masek wziął udział w debacie z przedstawicielami świata polityki, gospodarki, nauki oraz biznesu. W panelu dyskusyjnym „Rozwój, inwestycje, innowacje” omawiano mi.in. kwestie inwestycji oraz innowacji w kontekście europejskiego zielonego ładu w strategiach polskiego przemysłu, a także rozważano na temat wodoru jako paliwa przyszłości.  Pan Roman Masek zaznaczył, że podstawą powodzenia każdego projektu jest odpowiednio przygotowana powierzchnia, a Belse materiałami kompozytowymi Belzona zabezpiecza każdą powierzchnie nawet w wyjątkowo trudnych warunkach, na długie lata. Współpraca Belse z głównymi przedstawicielami sektora energetycznego to solidne wsparcie dla bezpieczeństwa i efektywności projektów energetycznych.

Kompas dla przemysłu - wentylacja, klimatyzacja, naprawa zbiorników i rurociągów

pon., 18/10/2021 - 10:36 -- ppryszcz

Tematem bieżącego wydania biuletynu KOMPAS jest system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji – HVAC (ang. Heating, Ventilation and Air Condition), którego zadaniem jest osiągnięcie komfortu klimatycznego i jakości powietrza na odpowiednim poziomie. Instalacje HVAC występują zarówno w przestrzeniach hotelowych, biurowych, szpitalnych, jak i produkcyjnych czy magazynowych. Bezawaryjna praca instalacji zapewnia komfort klimatyczny w pomieszczeniach oraz czyste powietrze, a tym samym zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. W obszernym artykule analizujemy instalacje HVAC pod kątem wydłużenia żywotności urządzeń i aparatów, przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z naprawami i remontami. Poznasz główne zagrożenia dla instalacji HVAC oraz dowiesz się jak postępować na wypadek awarii.
Kolejny temat opracowany w tym wydaniu dotyczy naprawy oraz wzmocnienia zbiorników i rurociągów, które podczas eksploatacji narażone są na niszczenie, przyspieszone wycieranie. Aby zapobiec kosztownej wymiany sprzętu, zatrzymania produkcji, a nawet katastrofy obiektu technicznego, warto wzmocnić osłabione elementy instalacji. Prezentujemy na konkretnych przykładach sprawdzone i trwałe rozwiązania.

Polecamy również ciekawą rozmowę z konsultantem technicznym o naprawie, która przywróciła bezpieczeństwo pracowników i procesów w wielkim zakładzie produkcyjnym. Zapraszamy do lektury.

Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021

pon., 11/10/2021 - 12:26 -- ppryszcz

Belse bierze udział w X edycji Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej HYDROFORUM 2021, która odbędzie się w dniach 13-15 października na Politechnice Gdańskiej. Jednym z ekspertów tego wydarzenia jest  Dyrektor Techniczny Belse Pan Roman Masek, który zaprezentuje wykład pt. Erozja kawitacyjna w maszynach przepływowych i sposoby ograniczania jej skutków.

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy - Lublin 2021

wt., 28/09/2021 - 14:23 -- ppryszcz

Belse Partnerem Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 2021.

14-5 października 2021 w Filharmonii Lubelskiej podczas 7 edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, Dyrektor Techniczny Belse Pan Roman Masek weźmie udział w debacie na temat rozwoju, inwestycji, innowacji w kontekście przyszłości polskiej gospodarki.
Belse - Autoryzowany Partner Belzona od wielu lat jest partnerem Szczytu OSG, a także partnerem biznesowym najważniejszych przedstawicieli polskiej branży energetycznej. 
Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy 2021 został objęty patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a w spotkaniu wezmą udział czołowi przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki oraz biznesu.

Strony