Grunt, to Belzona
BELZONA® ZAWSZE NA POWIERZCHNI

Kontakt

 

Belse Sp.z o.o.
ul. Szyprów 17
43-382 Bielsko-Biała
NIP 547 196 80 86

Telefon:+48 33 810 07 18

biuro@belse.com.pl

Zespół Belse
Wiesław Kuczek
Dyr. naczelny
Roman Masek
Dyr. techniczny
Krzysztof Bielec
Specjalista techniczny
Joanna Michalak
Dział handlowy