Referencje

Ciepłownia Miejskia w Zambrowie

Firma BELSE Sp. z o.o., wykonała na terenie Ciepłowni Miejskiej w Zambrowie , w terminie 4.04 - 14.05.2016 roku, remont komina żelbetowego, polegającego na:

  • usunięciu starych powłok,
  • naprawy miejscowych ubytków i pęknięć w powierzchni żelbetowej komina z wykorzystaniem kompozytu Belzona 4111,
  • nałożeniu systemu powłokowego Belzona 5111 z wypełnieniem ceramicznym.

Po blisko 3 latach eksploatacji powłoki Belzona, nie wykazuje ona śladów przebarwień czy złuszczeń. Powierzchnia powłoki jest gładka, lśniąca, zapewniająca trwałą i estetyczną ochronę antykorozyjną komina.

Polecamy firmę BELSE Sp. z o.o., jako solidną, terminową, zapewniającą wykonanie prac na wysokim poziomie technicznym, pracującą z zachowaniem przepisów BHP.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zaświadcza, że Firma BELSE Sp. z o.o. Bielsko—Biała ul. Szyprów 17 wykonała w 2015 roku zadanie „Remont komory dwufunkcyjnej 
Remont polegał na miejscowej naprawie konstrukcji betonowych i wykonaniu zabezpieczeń chemoodpornych komory o łącznej powierzchni ok. 2900 rn2 • Zabezpieczenia chemoodporne zostały wykonane materiałami kompozytowymi Firmy Belzona Polymerics Limited.

Godnymi uwagi jest dobra organizacja pracy, mobilność i umiejętność współpracy ze służbami Zleceniodawcy.

Prace trwały w terminie 15.06.2015 20.08.2015 rok i zostały wykonane w planowanym terminie zgodnie z zakresem, należytą starannością, wykazując się dobrą organizacją oraz dużym profesjonalizmem w realizacji robót.

Niniejszym listem Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. poleca firmę BELSE Bielsko—Biała innym inwestorom jako solidnego i sprawdzonego Wykonawcę

 

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Fabryka Fabryka Rigips-Stawiany

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Fabryka Fabryka Rigips-Stawiany niniejszym potwierdza, że firma BELSE Spółka z o.o. z Bielsko-Białej jest firmą godną polecenia. 
W ostatnim czasie (05.2019) zrealizowała zadanie: „remontu posadowienia przekładni wraz z nadzorem wykonania ” , w trakcie których użyto min. tworzywa do podlewek Belzona 7111.

Jesteśmy zadowoleni z zaproponowanego rozwiązania technicznego, które spełniło oczekiwania. Podczas realizacji tego zadania wszystkie dostawy zostały wykonane terminowo, a prace nadzorowe  przebiegały zgodnie z naszymi wymaganiami technicznymi oraz standardami BHP.

Jakość wykonanych przez firmę BELSE usług pozwala nam na udzielenie jej referencji potwierdzających jej wysoki profesjonalizm oraz zdyscyplinowanie w organizacji pracy.

Wyrażamy swoje zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą BELSE oraz mamy nadzieję, że przy realizacji kolejnych zadań będziemy mieli możliwość podjęcia dalszej współpracy. Tak więc polecamy firmę BELSE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością innym kontrahentom.

 

Sarpi - Dąbrowa Górnicza

W roku 2017 oraz 2018 na zlecenie naszej firmy zostało wykonane zabezpieczenie przeciw korozyjne nowo wykonanych korpusów i wirników wentylatorów spalin. Materiałem powłokowym był kompozyt polimerowy Belzona 1381.

Niniejszym zaświadczamy, iż wykonane zabezpieczenie spełniło swoje zadanie — stanowi ochronę przeciw korozyjną oraz zmniejsza zjawisko oblepiania cząstek stałych na łopatach wirnika.
Rekomendujemy zatem stosowanie powłoki kompozytowej Belzona 1381 w ochronie przeciw korozyjnej wentylatorów spalin.

 

Ożarów

Nasza Firma Ożarów (będąca członkiem międzynarodowego koncernu CRH) współpracuje z Firmą BELSE Sp. z o.o. od bardzo dawna. W czasie ponad 14 letniej współpracy BELSE Sp. z o.o. dostarcza dla naszych potrzeb szeroką gamę materiałów kompozytowych oraz ceramicznych BELZONA, które stosujemy w celu zwiększenia trwałości eksploatacyjnej podzespołów maszyn i  urządzeń oraz dla regeneracji części maszyn. 

W ostatnim czasie z szerokiej gamy produktów BELZONA zastosowaliśmy miedzy innymi materiał Belzona 5111. Jest to materiał ceramiczny, który został użyty do wykonania powłoki wewnątrz zbiornika pyłu węglowego o pojemności 100 m3 oraz w zbiorniku mieszaniny popiołów mokrych i dodatków żelazo nośnych o pojemności 400 m3.
Głównym celem zastosowania materiału Belzona 5111 było zabezpieczenie zbiorników mediów sypkich przed oklejaniem oraz zabezpieczenie wnętrza zbiorników przed wycieraniem.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z eksploatacji zbiorników wyłożonych materiałem Belzona 5111. Po pierwsze materiał cechowała łatwość aplikacji — malowanie pędzlem.
Całkowita grubość powłoki nie przekracza 200 µm, co w żaden sposób nie obciąża dodatkowo konstrukcji nośnej zbiorników.

Materiał ceramiczny Belzona po wyłożeniu i utwardzeniu utworzył na powierzchni zbiornika trwałą, lśniącą, powłokę, odporną na mechaniczne uderzenia i ścieranie.
Struktura materiału Belzona 5111 przeciwdziała przywieraniu magazynowanych materiałów, przez co zdecydowanie ograniczone zostało zjawisko oblepiania się wnętrza zbiornika. W ten sposób wyeliminowaliśmy zjawisko tworzenia nawisów wewnątrz stożków wylotowych ze zbiorników, które utrudniały spływ materiału.
Dzięki zastosowaniu materiału Belzona 5111 zapewniliśmy stabilne dozowanie pyłu węglowego oraz popiołów mokrych i dodatków żelazo nośnych do procesu technologicznego produkcji cementu.

W czasie naszej długoletniej współpracy Specjaliści z firmy BELSE Sp. z o.o. za każdym razem prowadzą szczegółową analizę przypadku, dla którego zostanie zaaplikowany materiał kompozytowy, po to, aby na bazie własnych doświadczeń dobrać taki rodzaj materiału BELZONA, który zagwarantuje najlepszą żywotność przy optymalnej cenie produktu.
Jakość materiałów BELZONA dostarczanych przez Firmę BELSE Sp. z o.o. oraz wsparcie know-how od Konsultantów Firmy spełnia nasze oczekiwania. Firmę tą cechuje profesjonalizm działania, z zawartych kontraktów na dostawę materiałów wywiązuje się terminowo, a wykonane usługi nadzoru przy regeneracji zapewniają wysoką jakość naprawionych części zamiennych. Współpraca z Firmą BELSE Sp. z o.o. jest dla nas satysfakcjonująca i zamierzamy ją kontynuować w przyszłości.

EKOHEL

W imieniu Ekohel Sp. z o.o. pragnę wyrazić swoje zadowolenie ze współpracy z BELSE Sp. z o.o. ul. Szyprów 17; 43-382 Bielsko-Biała.

Z firmą współpracowaliśmy przy okazji zabezpieczenia toru przejazdu  zgarniacza w osadniku wtórnym w oczyszczalni ścieków. Skorzystaliśmy z fachowego doradztwa, które oferuje BELSE Sp. z o.o. Wykorzystaliśmy preparat BELLONA 4111, którym zabezpieczyliśmy bieżnię. Zabezpieczenie  wykonano w 2019 roku w jednym osadniku i 2020 roku w drugim osadniku wtórnym. Od tego czasu tor przejazdu zgarniacza jest gładki, stabilny, wyeliminowano drgania w czasie przejazdu zgarniacza wynikające z nierównego podłoża. Aplikacja preparatu jest prosta i nie wymaga  specjalistycznego sprzętu.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy współpracę z BELSE Sp. z o.o. jako z rzetelnym i profesjonalnym wykonawcą.

MPWiK w Rzeszowie

dot. Materiału Belzona 5811 DW.

Niniejszym wystawiamy referencje na zakupiony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie materiał Belzona 5811 DW do wykonania powłok w zbiornikach magazynowania koagulanata w Zakładzie Uzdatniania Wody.

Materiał Belzona 5811 DW którym wykonano powłoki wewnętrzne zbiorników koagulanta sprawdził się bardzo dobrze, zapewniając spełnienie oczekiwań zamawiającego.

 

ZCiW

Firma Belse Sp. z o.o. w roku 2021, wykonała prace w zakresie „Remont zbiorników wody pitnej” na terenie ZCiW w Zambrowie.

Remontowi podlegały kompleksowo, dwa zbiorniki żelbetowe, o łącznej powierzchni 1700 m2, w zaakceptowanej technologii Belzona z wykorzystaniem do zabezpieczenia wykańczającego: - ścian, stropu, rurociągów, powłoki Belzona 5811 DW, - dna zbiornika, powłoki Belzona 4111+4151, posiadających atesty do kontaktu z wodą pitną.

Zastosowana technologia pozwoliła na szybkie przywrócenie zbiorników do pracy. Na uwagę zasługuje wysoki profesjonalizm w zakresie prowadzonych prac. Wykonano je z należytą starannością oraz terminowością, z zachowaniem warunków BHP.

Polecamy firmę Belse Sp. z o.o. jako solidnego i profesjonalnego Wykonawcę specjalistycznych prac, zapewniającą wysoki standard wykonanych robót.

 

Cargill

Poświadczamy, iż w 2021 roku firma Belse Sp. z o.o z siedzibą w Bielsku Białej dostarczyła materiały i zgodnie z zaproponowaną technologią prowadziła nadzór nad pracami dotyczącymi modernizacji tacy pod chłodnią wentylatorową.

Podczas aplikacji wykorzystano następujące kompozyty polimerowe: Belzona 4111, Belzona 4151 oraz Belzona 5811.
Wysoka jakość zastosowanego zabezpieczenia do dnia dzisiejszego gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę Belse Belse Sp. z o.o   jako solidnego partnera biznesowego, który świadczone usługi wykonuje rzetelnie i terminowo.

GPWiK

Niniejszym pismem potwierdzonym, iż w ramach realizacji inwestycji pod nazwą:

„Remont zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni Ścieków w Kuźni Raciborskiej” Firma Belse sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szyprów 17, 43-382 Bielsko-Biała NIP: 547-19-68-086 wykonała w roku 2016 remont i zabezpieczenie chemoodporne zbiornika retencyjnego o powierzchni 55m2.

Powłoka zabezpieczającą był kompozyt Belzona 5811 Immersion Grade.

Z podjętych zobowiązań wobec GPWiK sp. z o.o. firma Belse wywiązała się terminowo.

Biorąc powyższe pod uwagę uznajemy, że jakość dostarczonych materiałów i świadczone przez Belse usługi są godne polecenia.

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi

Firma Belse Sp. z o.o. w roku 2021, wykonała prace w zakresie „ Remont zbiorników wody pitnej” na terenie zakładu.

Remontowi podlegały kompleksowo, dwa zbiorniki żelbetowe, o łącznej powierzchni 1700 m2, w zaakceptowanej technologii Belzona z wykorzystaniem do zabezpieczenia wykańczającego: - ścian, stropu, rurociągów , powłoki Belzona 5811 DW, - dna zbiornika, powłoki Belzona 4111+4151, posiadających atesty do kontaktu z wodą pitną.

Zastosowana technologia pozwoliła na szybkie przywrócenie zbiorników do pracy. Na uwagę zasługuje wysoki profesjonalizm w zakresie prowadzonych prac. Wykonano je z należytą starannością oraz terminowością, z zachowaniem warunków BHP.

Polecamy firmę Belse Sp. z o.o., jako solidnego i profesjonalnego Wykonawcę specjalistycznych prac, zapewniającą wysoki standard wykonanych robót

Rigips

Przedstawiamy Wam i udostępniamy specjalistyczne pismo techniczne KOMPAS i wersję elektroniczną pisma eKOMPAS. Prezentowane technologie poparte są naszym 30 letnim doświadczeniem w przemyśle, przede wszystkim w zakresie napraw, regeneracji i zabezpieczenia części, maszyn, powierzchni. Możliwości zastosowania kompozytów polimerowych są ogromne, a korzyści jakie można uzyskać niezwykle wymierne.

W najnowszym numerze prezentujemy technologię BELZONA® stosowaną do napraw części oraz regeneracji węzłów sworzniowych osprzętu maszyn budow- lanych. Dzięki tej technologii węzeł regenerowany osiąga wyższą obciążalność i jest bardziej trwały!

Gaz system

Niniejszym poświadczamy, że:

Wykonawca, tj. Belse Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Szyprów 17 w Bielsku Białej, wykonał na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą przy ulicy Mszczonowskiej 4 w Warszawie, Oddział w Tarnowie, zamówienie pn.: Świadczenie usług wymiany podkładek fundamentowych motosprę-żarek GMVH w TG Maćkowice. Zamówienie zostało zrealizowane w oparciu o umowę nr SEU 1000036388 z dnia 30.07.2020 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie od 30.07.2020 r. do 08.10.2020 r.

Usługa została wykonana z zachowaniem należytej staranności.