Galeria BelseProduktyKolarz zdjec
Grunt, to Belzona
BELZONA® ZAWSZE NA POWIERZCHNI
Strona główna ❯❯ Artykuły

Artykuły

Kompozyty polimerowe BELZONA w przemyśle

Postęp techniczny oraz konkurencyjność sprawiły, że koniecznym stało się zwiększenie trwałości, niezawodności maszyn i urządzeń eksploatowanych w przemyśle. Poprawa trwałości związana jest ze wwzrostem wymagań stawianych materiałom w zakresie właściwości mechanicznych, odporności na zmęczenie, oddziaływania cieplnego oraz właściwości fizyko-chemicznych związanych z korozyjnym atakiem Środowiska. Trwałość materiału w dużej mierze zależy od stanu jego powierzchni (ściślej – warstwy wierzchniej).

Powłoka na trudne warunki

Jest wiele czynników, które decydują o skuteczności powłoki zastosowanej do ochrony przeciwkorozyjnej powierzchni. Jednym z nich jest przyczepność. W strefi e, gdzie materiał powłoki, np. polimerowej, styka się podłożem powstają między atomami oraz cząsteczkami bardzo liczne oddziaływania, które powinny doprowadzić do powstania trwałych wiązań. Idealnie byłoby, gdyby wiązania te miały charakter i energię wiązań chemicznych, ale wiele badań w tej materii doprowadziło do wniosków, iż przyczepność tylko w części powstaje w wyniku reakcji chemicznych.

Powłoka BELZONA®(5851)

Utwardzana termicznie, odporna na korozję powłoka BELZONA®(5851) Heat Activated przeznaczona jest do ochrony przeciwkorozyjnej zewnętrznych powierzchni zbiorników, aparatów, rurociągów i innych urządzeń wysokotemperaturowych izolowanych cieplnie. Korozja zewnętrznych powierzchni izolowanych cieplnie zbiorników, rurociągów lub kolumn procesowych stanowi duże zagrożenie, gdyż zakryte warstwą materiału izolacyjnego powierzchnie uniemożliwiają bezpośrednią obserwację postępującej korozji tych powierzchni. Często dopiero wyciek ze zbiornika np.

Technologia naprawy nieszczelności

1. Naprawa nieszczelności powstałej w wyniku korozji wżerowej stalowego płaszcza zbiornika na paliwo płynne polega na nałożeniu nakładki stalowej połączonej z powierzchnią płaszcza za pomocą specjalnego kompozytu polimerowego(rys3a,3b). W sytuacji gdy przez otwory w płaszczu stalowym przedostaje się woda gruntowa należy w pierwszej kolejności(przed nałożeniem nakładki) użyć szybko utwardzającego się kompozytu BELZONA®(1291).

Strony