Strona główna ❯❯ Artykuły

Artykuły

Artykuły

Połączenie śrubowe kołnierzowe, doczołowe lub zakładkowe to szczególny fragment  instalacji, konstrukcji lub posadowienia. Mimo identycznego środowiska w jakim znajduje się cała instalacja/konstrukcja, to narażenie korozyjne jest inne (bardziej intensywne, niebezpieczne) w strefie samego  połączenia niż pozostałym obszarze. Przyczyna ta wynika z geometrii oraz różnorodności materiałów, z których wykonane są elementy połączenia...

Stal można, a nawet trzeba konserwować i regenerować, szczególnie obecnie, w dobie nasilającego się kryzysu gospodarczego i energetycznego. Ekspozycja turbin wodnych na działanie czynników atmosferycznych oraz zużycie mechaniczne powodują narastanie nierówności powierzchni, a co za tym idzie zmniejszenie sprawności. Kompozyty Belzona regenerują uszkodzoną powierzchnię stali, poprzez ekstremalne zmniejszenie współczynnika chropowatości oraz...

W wielu zagadnieniach technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń rozważa się szczegółowo kwestię własności warstwy wierzchniej i jej kształtowania. Zewnętrzna warstwa materiału powstała w wyniku procesów fizycznych lub chemicznych, różniąca się właściwościami od jej podłoża determinuje odporność na zużycie i zmęczenie powierzchniowe, czyli na trwałość powierzchni.

...

W maszynach przepływowych można wyodrębnić obszary bądź przestrzenie o wzmożonej intensywności zaburzeń przepływu cieczy, których przyczyną jest napotkanie przepływającego strumienia  na przeszkodę taką jak, krawędź natarcia: łopatki pompy, turbiny wodnej, śruby okrętowej itp. Zderzenie strugi z przeszkodą powoduje wyhamowanie strumienia i w konsekwencji obniżenie ciśnienia w tej przestrzeni. Spadek ciśnienia jest na tyle duży, że jest on powodem...

Oczyszczanie ropy naftowej i gazu ziemnego

Separator gazu jest głównym narzędziem do oddzielenia mieszaniny gazów od kropel cieczy i cząsteczek mechanicznych w przemyśle. Występuje również pod nazwą zbiornik kondensatu. Proces separacji gazu zależy od wielu czynników. W zależności od wielkości cząsteczek są one usuwane na różnych etapach oczyszczania.

Część składników mieszaniny niejednorodnej ze względu na swoją masę podlega prawu grawitacji. Najczęściej są to...

System odprowadzania spalin ma za zadanie usunięcie na zewnątrz statku spalin z silników okrętowych, kotłów, czy spalarek okrętowych. Ważne jest, aby instalacja ta była w pełni sprawna. Jakiekolwiek uszkodzenie systemu wylotowego spalin mogłoby spowodować przedostawanie się szkodliwych substancji do pomieszczeń, w których znajduje się załoga, a to miałoby negatywny wpływ na ich zdrowie.
Instalacja odprowadzająca spaliny jest bezpośrednio powiązana z emitowaniem szkodliwych substancji do atmosfery. Dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń możemy zmniejszyć ilość...

Utrata szczelności to jedna z głównych przyczyn wystąpienia awarii. Zbiorniki, rurociągi  w trakcie ich eksploatacji poddane są działaniu różnych mediów, rzecz jasna wywołujących narażenie ich powierzchni na niszczenie korozyjne, przyspieszone wycieranie. Konieczność interwencji serwisowej, dokonania kosztownej wymiany, zatrzymania ruchu (produkcji), ryzyko wypadku dla pracowników,  a nawet katastrofy obiektu technicznego to konsekwencje stałego zużywania się materiałów prowadzące do wystąpienia niekontrolowanego lub niespodziewanego wycieku. W jaki sposób zapobiec...

Komfort  klimatyczny (w tym komfort cieplny) i jakość powietrza w pomieszczeniach są kształtowane przez systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w skrócie HVAC ( ang. Heating,Ventylation and Air Conditioning). Dzięki tym systemom możemy utrzymywać optymalne warunki tj.  temperaturę, czystość  i wilgotność powietrza pomieszczeń w których przebywamy  niezależnie od warunków pogodowych panujących na zewnątrz.  

Obecnie system HVAC jest jednym z najważniejszych elementów technicznego wyposażenia budynków i hal. Rozwój budowy i struktury systemów HVAC w...

Zużywanie się warstwy wierzchniej elementów maszyn i urządzeń wskutek procesów erozyjnych zawsze prowadzi do pogorszenia ich własności użytkowych, a w skrajnych przypadkach wręcz do degradacji, której przebieg  trudno przewidzieć  na etapie projektowania. Podstawowym skutkiem erozji jest zatem strata polegająca na konieczności wymiany lub regeneracji części lub co gorsza straty związane z zatrzymaniem produkcji czy procesu technologicznego.  Mechanizmy zużywania się materiałów są najczęściej bardzo złożone i zależą od wielu czynników, które mogą oddziaływać na...

Koszty energii elektrycznej zużywanej przez pompę przez cały okres użytkowania wielokrotnie przewyższają cenę jej zakupu, nawet łącznie z kosztami związanymi z utrzymaniem pompy w sprawności technicznej (przeglądy, remonty i części zamienne). Przyjmuje się, że po okresie 10 lat eksploatacji spadek sprawności pompy może wynieść ok. 8%, na co zasadniczy wpływ mają straty hydrauliczne.

Straty hydrauliczne w pompie powstają w wyniku zaburzeń (wyhamowania płynu w warstwie przyściennej) wywołanych molekularnym oddziaływaniem cieczy z...

Strony