Galeria BelseTermoochronaKompas wydanie II

Belzona 5871 - powłoka termoochronna przeznaczona do ochrony i izolacji termicznej zbiorników, rurociągów, wymienników ciepła i innych urządzeń izolowanych cieplnie.

Strona główna ❯❯ Artykuły

Artykuły

NAPRAWA ORAZ WZMOCNIENIE ZBIORNIKÓW I RUROCIĄGÓW

Fot.1. Korozja pod izolacją wraz z widocznym wyciekiem medium

Utrata szczelności to jedna z głównych przyczyn wystąpienia awarii. Zbiorniki, rurociągi  w trakcie ich eksploatacji poddane są działaniu różnych mediów, rzecz jasna wywołujących narażenie ich powierzchni na niszczenie korozyjne, przyspieszone wycieranie. Konieczność interwencji serwisowej, dokonania kosztownej wymiany, zatrzymania ruchu (produkcji), ryzyko wypadku dla pracowników,  a nawet katastrofy obiektu technicznego to konsekwencje stałego zużywania się materiałów prowadzące do wystąpienia niekontrolowanego lub niespodziewanego wycieku.

Naprawy oraz ochrona kompozytami polimerowymi urządzeń hvac

Komfort  klimatyczny (w tym komfort cieplny) i jakość powietrza w pomieszczeniach są kształtowane przez systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w skrócie HVAC ( ang. Heating,Ventylation and Air Conditioning). Dzięki tym systemom możemy utrzymywać optymalne warunki tj.  temperaturę, czystość  i wilgotność powietrza pomieszczeń w których przebywamy  niezależnie od warunków pogodowych panujących na zewnątrz.  

Ochrona przed wycieraniem mechanicznym materiałów inżynierskich

Zużywanie się warstwy wierzchniej elementów maszyn i urządzeń wskutek procesów erozyjnych zawsze prowadzi do pogorszenia ich własności użytkowych, a w skrajnych przypadkach wręcz do degradacji, której przebieg  trudno przewidzieć  na etapie projektowania. Podstawowym skutkiem erozji jest zatem strata polegająca na konieczności wymiany lub regeneracji części lub co gorsza straty związane z zatrzymaniem produkcji czy procesu technologicznego.

Poprawa Sprawności Pomp Wirowych

Koszty energii elektrycznej zużywanej przez pompę przez cały okres użytkowania wielokrotnie przewyższają cenę jej zakupu, nawet łącznie z kosztami związanymi z utrzymaniem pompy w sprawności technicznej (przeglądy, remonty i części zamienne). Przyjmuje się, że po okresie 10 lat eksploatacji spadek sprawności pompy może wynieść ok. 8%, na co zasadniczy wpływ mają straty hydrauliczne.

Strony