Strona główna ❯❯ Aktualnosci ❯❯ Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE, Gdańsk 2020

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE, Gdańsk 2020

czw., 09/07/2020 - 12:13 -- ppryszcz

BELSE NA SZCZYCIE ENERGETYCZNYM OSE GDAŃSK 2020

W dniach 2-3 lipca 2020 r. firma BELSE Sp. z o.o. została Partnerem Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2020, którego VIII edycja odbyła się w Muzeum II Wojny w Gdańsku. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, Minister Klimatu Michał Kurtyka, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Michał Gróbarczyk, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ambasada Królestwa Szwecji w Warszawie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski oraz wiele ważnych postaci polskiej gospodarki i instytucji państwowych.

Przed rozpoczęciem debat odbyła się uroczysta Gala wręczenia statuetek „ Bursztyn Polskiej Energetyki 2020”, które w tym roku zostały przyznane: Zbigniewowi Gryglasowi – Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Monice Morawieckiej – Prezes Zarządu PGE BALTICA oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Laureaci w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagranicą.

Tradycyjnie OSE GDAŃSK 2020 przybrał formę debaty podzielonej na panele dyskusyjne, w ramach których podejmowane były m.in. kwestie kierunków zmian polskiej polityki energetycznej do 2050 roku w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Poczynione zostały próby określenia nowego polskiego mixu energetycznego biorąc pod uwagę planowane ograniczenia roli paliw kopalnianych oraz plan neutralności klimatycznej do 2050 r. Podczas szczytu szeroko omawiane były perspektywy rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii oraz sposobów finansowania, a także starano się rozwiązać kwestie pogodzenia bezpieczeństwa energetycznego, oczekiwań klientów i interesów akcjonariuszy grup energetycznych. Podczas dyskusji o nowych rozwiązaniach w polskiej energetyce, z nadzieją wypowiadano się o możliwościach wykorzystywania wodoru, jako prawdopodobnym paliwie przyszłości oraz o planowanym projekcie morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Podczas debaty podjęto także tematy dotyczące projektów spalarni odpadów, pozyskiwania biogazu oraz rozwoju e-mobility i fotowoltaiki.

Dyrektor Techniczny BELSE Sp. z o.o. - Roman Masek wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Projekty OZE w portfolio firm energetycznych”, podczas którego próbowano nakreślić miejsce energetyki w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. Następnie dokonano analizy przyszłości sektora wydobywczego i jego związku z energetyką konwencjonalną. Dyrektor Roman Masek przedstawił nowoczesne technologie kompozytowe, które bezpośrednio wpływają na wzrost rentowności farm wiatrowych.  Poprzez właściwe zabezpieczenie krawędzi natarcia łopat turbin wiatrowych powłoką Belzona® 5721 można znacznie ograniczyć koszty remontów i napraw, a tym samym wydłużyć okres eksploatacji. Kolejną innowacyjną technologią zaproponowaną przez Dyrektora Romana Maska była powłoka termoochronna Belzona® 5871, która oprócz swojej podstawowej funkcji zapewnienia izolacji termicznej, ma działanie antykorozyjne. Ponadto, nowa generacja termoochrony powstrzymuje zjawisko kondensacji wilgoci lub oszronienia na powierzchni chronionej, a tego brakuje w powszechnie stosowanych technikach izolacyjnych, które pozornie wydają się tańsze.

W obecnej sytuacji rozwoju OZE, w tym energetyki wiatrowej, zarówno lądowej jak i morskiej, a także w kwestii dystrybucji energii i rozwoju magazynów energii, koniecznym staje się wybór nowoczesnych, zaawansowanych technologii, które oprócz podstawowych funkcji zapewniają także wyjątkowe właściwości.

GALERIA ZDJĘĆ ogolnopolski-szczyt-energetyczny-ose-gdansk-2020