Strona główna ❯❯ Artykuly ❯❯ Modernizacja systemu odprowadzania spalin z silników okrętowych na przykładzie „Daru Młodzieży"

Modernizacja systemu odprowadzania spalin z silników okrętowych na przykładzie „Daru Młodzieży"

Systemu odprowadzania spalin z silników okrętowych

System odprowadzania spalin ma za zadanie usunięcie na zewnątrz statku spalin z silników okrętowych, kotłów, czy spalarek okrętowych. Ważne jest, aby instalacja ta była w pełni sprawna. Jakiekolwiek uszkodzenie systemu wylotowego spalin mogłoby spowodować przedostawanie się szkodliwych substancji do pomieszczeń, w których znajduje się załoga, a to miałoby negatywny wpływ na ich zdrowie.
Instalacja odprowadzająca spaliny jest bezpośrednio powiązana z emitowaniem szkodliwych substancji do atmosfery. Dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń możemy zmniejszyć ilość uwalniania tych związków, w celu spełnienia przepisów o emisji w Konwencji MARPOL.

 

 

NIESPRAWNOŚCI SYSTEMU ODPROWADZANIA SPALIN
Układ wydechowy na statku jest często pomijaną instalacją okrętową. Ze względu na możliwy wyciek trujących dla załogi związków konieczne jest wykonywanie regularnych przeglądów systemu odprowadzania spalin. Najczęstszymi niesprawnościami tego układu są:
•  poluzowane śruby łączące rury układu odprowadzania spalin,
•  nieszczelności na łączeniach rur,
•  zagięte lub złamane rury,
•  korozja powodująca wżery w materiale instalacji,
•  zniszczone uszczelki na łączeniach rur.

Rys. 1 Wgniecenie w rurze systemu odprowadzania spalin

 

Ważne jest również, aby pamiętać o konserwacji i czyszczeniu wylotu spalin. Pomijanie tej części układu odprowadzania spalin może spowodować ich cofanie się.