Strona główna ❯❯ Artykuly ❯❯ Ochrona przeciwkorozyjna połączeń kołnierzowych

Ochrona przeciwkorozyjna połączeń kołnierzowych

Połączenie kołnierzowe to szczególne miejsce na instalacji, które powinno być stale dostępne ze względu na działania serwisowe (wymiana uszczelek, dokręcanie śrub itp.) natomiast czynności wykonywane w trakcie wymuszonego demontażu i montażu nie sprzyjają zachowaniu stabilnych warunków ochrony przeciwkorozyjnej.
Skomplikowana geometria połączenia kołnierzowego jest powodem występowania wielu typów procesów korozyjnych. Niewielkie przestrzenie po­ między kołnierzami, śrubami a otworami są źródłem korozji szczelinowej, w innym przypadku stykające się metalowe elementy połączenia, najczęściej wykonane z metali o różnych potencjałach są powodem występowania ko­rozji elektrochemicznej (fot. 1). Korozja elektrochemiczna zachodzi na granicy faz pomiędzy metalem a środowiskiem elektrolitycznym. Na przebieg procesu zasadniczy wpływ ma środowisko korozyjne (środowisko wody morskiej, opary przemysłowe, zmienne warunki atmosferyczne itp.). W atmosferze korozja metalu (w kontekście korozji elektrochemicznej) zachodzi w cienkiej warstwie wilgoci (wody) skondensowanej na jego powierzchni, gdzie tlen dociera do granicy faz metal/elektrolit. Powstające wżery korozyjne, uszkodzenia mecha­ niczne powierzchni w obrębie połączenia kołnierzowego mogą być również przyczyną niezachowania pełnej ochrony katodowej pomimo utrzymania na całym rurociągu potencjału ochronnego. Wartość potencjału w miejscu uszko­ dzeń będzie zależała od rozmiarów powierzchni uszkodzenia kontaktującej się ze środowiskiem elektrolitycznym. Jak zawsze gdy mamy do czynienia z ko­rozją a zwłaszcza gdy działa ona lokalnie, skutki jej działania są trudne do prze­ widzenia i zazwyczaj mamy do czynienia z nagłą awarią.
Jak można zatem skutecznie powstrzymać procesy korozyjne występujące w połączeniach kołnierzowych? Wydaje się, że najprościej będzie po prostu odciąć dostęp środowiska elektrolitycznego docierających do elementów połączenia. W praktyce spotyka się już takie techniki. Wykonuje się różne­  go rodzaju worki ochronne, wymalowania oraz „owijki” laminatowe. Główne mankamenty stosowanych rozwiązań polegają na tym, że nie mamy bezpo­ średniego i szybkiego dostępu do połączenia kołnierzowego, a usunięcie laminatów ochronnych na czas remontu jest uciążliwe i wymaga ponownego wykonania powłoki od nowa po remoncie. Obecnie możemy już powiedzieć, że te problemy zostały rozwiązane. Nowy system ochrony przeciwkorozyjnej zaproponowany przez firmę Belzona® tj. nałożenie prostą techniką przy po­ mocy pędzla (fot. 2) specjalnej elastycznej powłoki (membrany) Belzona®3411 (fot. 3) gwarantuje skuteczną ochronę połączenia i jednocześnie umożliwia łatwy dostęp do kołnierzy podczas prac serwisowych na połączeniu. Powłoka Belzona®3411 może być używana wielokrotnie.
Metoda określona jest w technologii Belzona KNOW­HOW GSS­11, gdzie w  szczegółach  opisana  jest  instrukcja  wykonania  zabezpieczenia,  która  w pierwszej kolejności wymaga wykonania cienkiej powłoki Belzona®8411 zawierającej inhibitory korozji (fot. 4). Warstwa Belzona®8411 jest jedno­ cześnie warstwą separującą, która umożliwia odsunięcie (fot. 6 i fot. 7) zasad­ niczej membrany ochronnej Belzona®3411 w czasie gdy jest to konieczne.  Po przeprowadzeniu czynności serwisowych na połączeniu kołnierzowym, ponownie nasuwamy membranę Belzona®3411 w położenie sprzed naprawy (fot. 8) a w miejscu zetknięcia się dwóch przysuniętych do siebie części mem­ brany łączy się je ponownie nakładając pędzlem niewielką ilość Belzona®3411. Taka metoda ochrony połączenia kołnierzowego jest bardzo skuteczna.
Podstawowe zalety technologii Belzona®3411 to:
1.    Łatwość wykonania zabezpieczenia
2.    Możliwość zabezpieczenia dowolnej wielkości i dowolnego kształtu połą­ czenia kołnierzowego (fot. 9)
3.    Znakomita ochrona przeciwkorozyjna
•    Test w komorze solnej przeprowadzony według wymagań normy ISO
•    7253, temperatura 35oC, mgła solna wytworzona z 5% NaCl, czas ekspozycji: 700 godzin
•    Brak jakichkolwiek uszkodzeń korozyjnych pod membraną Bel­zona®3411 po przeprowadzeniu testu (fot. 10), podczas gdy niechroniona część rury badanego połączenia uległa znaczącej korozji (fot. 11)
4.    Możliwość odsłonięcia kołnierzy na czas serwisowania połączenia i ponownego szybkiego założenia membrany na kołnierze
5.    Ręczne przygotowanie powierzchni ISO 8501­1 St2
6.    Odporny na działanie UV oraz ognioodporny

Roman Masek
Belse Sp. z o.o.

Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, e-ISSN 2449-9501, vol. 62, nr 8/2019

Galeria: