Strona główna ❯❯ Artykuly ❯❯ Technologia naprawy nieszczelności

Technologia naprawy nieszczelności

1. Naprawa nieszczelności powstałej w wyniku korozji wżerowej stalowego płaszcza zbiornika na paliwo płynne polega na nałożeniu nakładki stalowej połączonej z powierzchnią płaszcza za pomocą specjalnego kompozytu polimerowego(rys3a,3b). W sytuacji gdy przez otwory w płaszczu stalowym przedostaje się woda gruntowa należy w pierwszej kolejności(przed nałożeniem nakładki) użyć szybko utwardzającego się kompozytu BELZONA®(1291). BELZONA(1291) w styku z stalową powierzchnią strefy perforacji i strefy korozji wżerowej osiąga bardzo wysoką przyczepność co zapewnia szczelność.
Podstawowe różnice pomiędzy tradycyjną metodą zatrzymywania wycieku a naprawą z użyciem szybko wiążącego BELZONA®(1291) zawarto w tablicy.1.

  Przeciek po styku kołek/otwór Korozja w strefie naprawy
Tradycyjna metoda kołkowania kołkiem metalowym Możliwy, styk tarciowy metal/metal Występuje i jest bardziej intensywna zwłaszcza gdy kołek wykonany jest z innego metalu niż płaszcz
Wypełnienie kompozytem BELZONA®(1291) Nie możliwy!!!
Styk adhezyjny metal/kompozyt
Brak korozji
Tworzywo sztuczne

Nakładka stalowa powinna być okrągła lub owalna a jej wymiary (promień) będą zależały od skali zniszczeń korozyjnych naprawianego podłoża.
2. Wymiary nakładki stalowej
a. średnica - powinna być większa o około 15-20 cm od średniej szerokości strefy wżerowej (rys.1).
b. grubość – powinna być równa grubości płaszcza stalowego
3. Materiał nakładki
a. nakładka powinna być wykonana z identycznego materiału jak materiał płaszcza lub z materiału o zbliżonej sztywności
4. Grubość warstwy kompozytu
a. grubość warstwy kompozytu BELZONA®(1111) nie powinna być mniejsza niż 1 mm. Nie określa się górnej granicy grubości warstwy kompozytu
5. Przygotowanie podłoża – instrukcja użycia BELZONA(1111) w załączeniu.
6. Opis obszaru naprawy (rys.1.)

1. Strefa regularnej korozji
2. Strefa korozji wżerowej
3. Strefa perforacji

Podstawowe zalety naprawy z wykorzystaniem BELZONA®(1111)
1) Wykonanie naprawy „na zimno” bez użycia otwartego ognia
2) Krótki czas przestoju ( od 1 do 24 godzin)
3) Duża swoboda w doborze grubości warstwy kompozytu
4) Gotowa technologia i zestaw naprawczy ułatwiający ich zastosowanie bez wzywania specjalistycznego serwisu
5) Możliwość naklejenia nakładki w miejscach o różnej krzywiźnie podłoża(rys.2)
6) Trwałość naprawy min 5 lat

7. Porównanie możliwości zastosowania do napraw perforacji metody klejenia klejem technicznym z klejeniem z wykorzystaniem kompozytu BELZONA(1111) (tablica.2):

  Grubość warstwy Wytrzymałość w
złożonym stanie
naprężenia
płaszcz/klej/nakladka
Nasiąkliwość w
paliwach
Klej Limitowana max
0,2mm; niemożliwe
naklejenie w
miejscach o różnych
kształtach rys.2
Słaba,
Najlepsza dla
czystego ścinania
Wysoka ze względu
na grubość warstwyv
Kompozyt
BELZONA®(1111)
Nielimitowana
Możliwość
przyklejenia nakładki
na podłoże o różnej
krzywiźnie
Bardzo wysoka,
Materiał zdolny do
przeniesienia
naprężeń stycznych i
normalnych
Bardzo niska

 

Zaskakujące jest to, że udział masowy warstwy kompozytu często nie przekracza nawet 1 % (grubości warstw Belzona – 0,2 do 1,5 mm) w stosunku do masy modernizowanych materiałów, a jednak to- jak pokazują zdobyte doświadczenia i badania- ta warstwa kompozytowa modyfikujące powierzchnie różnych materiałów radykalnie zmienia ich trwałość!

Opracował:
ROMAN MASEK
BELSE Sp. z o.o.