Strona główna ❯❯ Artykuly ❯❯ Zabezpieczenie antykorozyjne separatora gazu.

Zabezpieczenie antykorozyjne separatora gazu.

Oczyszczanie ropy naftowej i gazu ziemnego

Separator gazu jest głównym narzędziem do oddzielenia mieszaniny gazów od kropel cieczy i cząsteczek mechanicznych w przemyśle. Występuje również pod nazwą zbiornik kondensatu. Proces separacji gazu zależy od wielu czynników. W zależności od wielkości cząsteczek są one usuwane na różnych etapach oczyszczania.

Część składników mieszaniny niejednorodnej ze względu na swoją masę podlega prawu grawitacji. Najczęściej są to większe zanieczyszczenia stałe o większej masie, które gromadzą się na dnie separatora w procesie grawitacyjnego opadania. Dużą rolę w procesie oczyszczania odgrywa pęd zastosowanego medium. W zależności od ilości, masy i rodzaju  zanieczyszczeń, cząsteczki mają różne wielkości pędu. Na gwałtowną zmianę kierunku strumienia medium szybciej reagują cząsteczki fazy lżejszej, w ten sposób cząsteczki cięższe zostają odseparowane. 
Pęd ma także duże znaczenie w procesie koalescencji małych kropel cieczy. Pod wpływem ruchu cząsteczki zderzają się ze sobą i łączą  tworząc coraz większe krople. Zostają one następnie oddzielone od fazy gazowej pod wpływem sił grawitacji.