Grupa 1000

Grupa BELZONA 1000 (metale) - służą do napraw, modyfikacji i modernizacji powierzchni metalowych: wirników i korpusów pomp, wałów i opraw łożyskowych, cieknących rurociągów, aparatów, zbiorników i kolumn procesowych poddanych zanurzeniu w gorących mediach nawet do temp. 185oC, elementów ślizgowych, narażonych na wycieranie

Instrukcja Karty PL/EN
1 1111 SUPER METAL - Do napraw mechanicznych (czopy wałów, oprawy) - obrabialny mechaniczne 5 lat
2 1121 SUPER XL-METAL - Do napraw mechanicznych o wydłużonym czasie wiązania 5 lat
3 1131 BEARING METAL - Do napraw węzłów ślizgowych – obrabialny, niski współczynnik tarcia 5 lat
4 1161 SUPER UW METAL - Do napraw mechanicznych, dostosowany do nakładania na powierzchnie mokre i zaolejone 3 lata
5 1211 E-METAL - Do napraw awaryjnych 5 lat
6 1212 Do napraw mechanicznych, na podłożu mokrym lub niestarannie przygotowanym 5 lat
7 1221 SUPER E-METAL - Do napraw awaryjnych 5 lat
8 1251 HA-METAL - Materiał termoutwardzalny 2 lata
9 1311 CERAMIC R-METAL - Do odbudowy ubytków erozyjno-korozyjnych 5 lat
10 1331 Odporny na erozję/korozję w zanurzeniu do 50°C w zanurzeniu 3 lata
11 1341 SUPERMETALGLIDE - Hydrofobowa powłoka do pomp wirowych poprawiająca ich sprawność 5 lat
12 1381 Odporny na erozję/korozję w zanurzeniu do 90°C 3 lata
13 1391 T Odporny na erozję/korozję w zanurzeniu do 130°C nakładany metodami ręcznymi 3 lata
14 1391 S Odporny na erozję/korozję w zanurzeniu do 110°C nakładany natryskiem hydrodynamicznym 3 lata
15 1392 CERAMIC HT2 - Odporny na erozję/korozję w zanurzeniu do 135°C podwyższona odporność na agresję kwasów 2 lata
16 1511 SUPER HT-METAL - Do napraw mechanicznych, odporny na temperaturę do 210°C 5 lat
17 1523 Odporny na erozję/korozję w zanurzeniu do 140°C nakładany natryskiem hydrodynamicznym 3 lata
18 1593 Odporny na erozję/korozję w zanurzeniu do 160°C nakładany metodami ręcznymi 3 lata
19 1811 CERAMIC CABRIDE - Odporny na ścieranie, wzmacniany tlenkami aluminium 5 lat
20 1812 CERAMIC CABRIDE FP - Odporny na ścieranie, wzmacniany tlenkami aluminium drobnej frakcji 5 lat
21 1813 Odporny na ścieranie, w temperaturze do 200°C 5 lat