Galeria BelseProduktyKolarz zdjec
Grunt, to Belzona
BELZONA® ZAWSZE NA POWIERZCHNI

SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII KOMPOZYTOWYCH BELZONA®

pon., 08/02/2016 - 11:48 -- admin

 

Zapotrzebowanie przemysłu, konkurencyjność w wytwarzaniu oraz eksploatacji urządzeń technicznych i obiektów budowlanych sprawiły, że koniecznym stało się zwiększenie ich trwałości
i niezawodności.

 1. Jak zwiększyć trwałość eksploatacji urządzeń/obiektów technicznych?
 2. Jak zapobiec erozji/korozji oraz obniżyć koszty napraw?
 3. Jak chronić i regenerować powierzchnie?

Zapraszamy na szkolenie TECHNOLOGIE KOMPOZYTOWE BELZONA®, na którym gwarantujemy podzielić się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na bazie wieloletnich doświadczeń w rożnych gałęziach przemysłu. Dysponujemy ponad 250 gotowymi technologiami BELZONA® KNOW-HOW.

Adresaci szkolenia: Kadra inżynieryjno-techniczna odpowiedzialna za utrzymanie ruchu w zakładzie. Minimalna liczba uczestników to 8 osób.

Cel szkolenia: Pokazanie możliwości regeneracji i zabezpieczeń części maszyn, urządzeń, instalacji, a także budowli i konstrukcji budowlanych nowoczesnymi technologiami kompozytowymi firmy Belzona Polymerics Ltd.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jak usunąć nieszczelności cieknących rurociągów, korpusów i zbiorników stalowych?
 • Jak poprawić trwałość oraz sprawność maszyn i urządzeń technicznych?
 • Jak naprawić konstrukcje żelbetonowe oraz wzmocnić i naprawić fundamenty?
 • Jak chronić przed korozją zbiorniki, rurociągi i inne obiekty techniczne?
 • Jak praktycznie stosować nowoczesne technologie kompozytowe Belzona®?

Koszty szkolenia:

 • 700 zł netto za uczestnika
 • ww. cena zawiera koszt szkolenia oraz materiały szkoleniowe
 • koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestnicy pokrywają indywidualnie

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Karolina Piekiełko pod numerem telefonu 33 810 02 29

Miejsce szkolenia: do ustalenia