Strona główna ❯❯ Artykuly ❯❯ Powłoka BELZONA®(5851)

Powłoka BELZONA®(5851)

Utwardzana termicznie, odporna na korozję powłoka BELZONA®(5851) Heat Activated przeznaczona jest do ochrony przeciwkorozyjnej zewnętrznych powierzchni zbiorników, aparatów, rurociągów i innych urządzeń wysokotemperaturowych izolowanych cieplnie. Korozja zewnętrznych powierzchni izolowanych cieplnie zbiorników, rurociągów lub kolumn procesowych stanowi duże zagrożenie, gdyż zakryte warstwą materiału izolacyjnego powierzchnie uniemożliwiają bezpośrednią obserwację postępującej korozji tych powierzchni. Często dopiero wyciek ze zbiornika np. gorącej wody lub pary z zaizolowanego rurociągu świadczy o perforacji ścianek konstrukcji (fot. 1). Korozja jest szczególnie intensywna gdy wilgotność środowiska przekracza 40%, a temperatura powierzchni stali jest podwyższona.
Powszechnie stosowana jako izolacja termiczna wełna mineralna posiada bardzo niekorzystną cechę – dużą nasiąkliwość. Na przykład, gdy zaizolowany zbiornik znajduje się nawet w niewielkim zagłębieniu, w którym gromadzi się woda z opadów atmosferycznych, jego materiał izolacyjny natychmiast chłonie wodę. Inna przyczyna zamoczenia izolacji to kondensacja wody na powierzchni izolowanego rurociągu lub kolumny spowodowana wyłączeniem rurociągu lub zbiornika z eksploatacji. Zawilgocony materiał izolacyjny często zawierający związki siarki w połączeniu z oddziaływaniem cieplnym (zwłaszcza w przedziale temperatur od 80oC do 100oC) w istotny sposób przyspiesza korozję, czego wynikiem jest nie tylko korozja na powierzchni metalu, ale i wystąpienie korozji wżerowej. W takich warunkach dochodzi do radykalnego skrócenia nawet o 50% założonej trwałości obiektu. Rozwiązaniem problemu może być skuteczna ochrona przed korozją zewnętrznej powierzchni stalowej tych obiektów np. poprzez zastosowanie odpowiedniej powłoki ochronnej.
Podstawowym warunkiem zapewnienia skutecznej ochrony podłoża jest przygotowanie podłoża w odpowiedni sposób, zaś osiągniecie bardzo wysokiej czystości podłoża przed malowaniem wiąże się z koniecznością wyłączenia obiektu z eksploatacji. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe, dobrym i skutecznym rozwiązaniem może być zastosowanie utwardzanej cieplnie specjalnej powłoki kompozytowej BELZONA®(5851) Heat Activated (fot. 2, 3), która już w kilkanaście minut po nałożeniu na ciepłą powierzchnię stalową stanowi całkowitą barierę dla wszelkich czynników agresywnych zwiększających szybkość procesów korozyjnych.
Powłoka nie wymaga dokładnego przygotowania podłoża stalowego przed jej nałożeniem. Dla osiągnięcia bardzo wysokiej przyczepności powłoki do podłoża stalowego rzędu 150 kG/ cm2 (15 MPa) wystarczy ręczne oczyszczenie skorodowanej powierzchni przy użyciu szczotki drucianej (tablica 1). BELZONA®(5851) Heat Activated jest jednoskładnikową termicznie utwardzalną powłoką do bezpośredniego nakładania na rurociągi i urządzenia eksploatowane w wysokiej temperaturze. Zalety powłoki BELZONA®(5851) Heat Activated są następujące:
-możliwość nakładania pędzlem,
-wyrób jest jednoskładnikowy co ułatwia i upraszcza jej stosowanie
-długi termin przydatności umożliwiający jej przechowywanie przez długi okres czasu i trwałość użytkową w temperaturze otoczenia
-możliwość nakładania na ręcznie przygotowane podłoże (wystarcza usunięcie luźnej rdzy, nie wymaga obróbki strumieniowo-ściernej), doskonała adhezja powłoki do tak  -przygotowanego podłoża
-możliwość nakładania na podłoże o temperaturze 70–150°C
-jest dostępna w kolorach czerwonym, szarym i niebieskim, co umożliwia nakładanie wielu warstw i kontrolę grubości wymalowania lub identyfikacji
-szybkie utwardzanie po aplikacji
-bardzo dobra odporność na korozję

Zasadniczy kierunek prac projektowych przy opracowywaniu powłoki BELZONA® (5851) Heat Activated wiązał się z optymalizacją mieszanki, stanowiącej odporny na korozję i  temperaturę wypełniacz w zmodyfi kowanej wersji spoiwa, opartego na żywicach epoksydowych i utwardzaczu o opóźnionym działaniu. Proces utwardzania (sieciowania) powłoki rozpoczyna się w temperaturze powyżej 70°C i trwa około 10 minut w temperaturze powyżej 100°C. Aby nie dopuścić do degradacji osnowy powłoki kompozytowej, należy unikać nakładania na powierzchnie o temperaturze wyższej niż 150°C. Gdy BELZONA ®(5851) jest utwardzana w temp. 125°C, wówczas jej powłoka będzie odporna na działanie temperatury 200°C.

Podsumowując można stwierdzić, iż powłoka BELZONA ®(5851) Heat Activated chroniąca skutecznie stalowe zbiorniki, rurociągi i inne obiekty przed korozją powierzchniową i wżerową bez konieczności stosowania kosztownej obróbki strumieniowo-ściernej i  wyłączania obiektów z eksploatacji posiada zalety stanowiące o jej przydatności w zabezpieczeniach antykorozyjnych.