Strona główna ❯❯ Produkty ❯❯ Seria 5000 ❯❯ Belzona 5851 (HA-Barrier)

Belzona 5851 (HA-Barrier)

Niezawierająca rozpuszczalnika, jednoskładnikowa powłoka utwardzająca się pod wpływem kontaktu z powierzchniami ciepłymi opracowana z myślą o zapobieganiu korozji elementów metalowych pod izolacją oraz ich zabezpieczania przed nią. Powłokę Belzona 5851 (HA-Barrier) można w prosty sposób zastosować przy użyciu pędzla i nie wymaga ona odważania i mieszania.

Ten aktywowany pod wpływem gorąca materiał można stosować na powierzchniach gorących o temperaturze 70-150°C / 158-302°F przy minimalnym przygotowaniu podłoża, co pozwala uniknąć przestojów produkcji. Po utwardzeniu zapewnia doskonałą odporność na korozję. Ponadto oferujemy produkt Belzona 1251 (HA-Barrier), kompozyt do napraw stosowany m.in do wypełniania wżerów oraz spajania elementów wyposażenia.

Główne zalety:

 • Zastosowanie u klienta bez wyłączania wyposażenia z eksploatacji przy minimalnym przygotowaniu podłoża.
 • System w jednym opakowaniu — nie wymaga ważenia czy mieszania.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników i nie wymaga prac gorących, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • Krótki czas utwardzania zapewniający szybką ponowną izolację wyposażenia.
 • Doskonała odporność na korozję.
 • Dobra odporność na wiele rodzajów substancji chemicznych.
 • Doskonałe przyleganie do metali (także do powierzchni przygotowanych ręcznie), w tym do stali nierdzewnej, węglowej, aluminium, mosiądzu i miedzi.
 • Stabilność termiczna w temperaturze 150°C (302°F) w warunkach suchych

Zastosowania materiału Belzona 5851 (HA-Berrier) obejmują:

 • Zapobieganie korozji pod izolacją.
 • Trwałe zabezpieczanie przed korozją elementów rurowych i wyposażenia eksploatowanego w wysokiej temperaturze.
 • Stosowane u klienta zewnętrzne powłoki zbiorników procesowych o wysokiej temperaturze podczas ich eksploatacji, co eliminuje przestoje produkcyjne.
Podstawowe dane techniczne:
Czas użytkowania  Nieograniczony* — utwardzanie nie rozpoczyna się do czasu podgrzania produktu
Czas do pełnego utwardzenia w temperaturze 100°C 2 dni
Wydajność krycia (1 kg) Teoretyczna wydajność krycia systemu dwuwarstwowego:
2,4 m2 na kilogram na warstwę
Objętość produktu (1 kg) 476 cm3
Wytrzymałość cieplna Do 150°C
Temperatura ugięcia pod obciążeniem (w próbie przeprowadzonej według normy ASTM D648) 127°C po utwardzeniu przez 7 dni w temperaturze 100°C
Przyczepność do: aluminium, miedzi, stali, stali nierdzewnej, żeliwa i innych metali
Typowe zastosowania Zabezpieczanie przed uszkodzeniami pod wpływem korozji pod izolacją — aktywowana pod wpływem gorąca powłoka do zastosowań na eksploatowanym wyposażeniu procesowym.
Wielkość opakowania 1,5 kg, 8 kg Wielkość opakowań może się różnić w zależności od lokalizacji. 
Dostępność Wyślij zapytanie
Galeria: 
Opakowanie produktu Belzona 5851 (HA-Barrier)
Widok ogólny skorodowanego rurociągu w komorze dostępowej zakładu ciepłowniczego
Nakładanie powłoki Belzona 5851 (HA-Barrier) na gorącej rurze zasilającej
Zakończona aplikacja powłoki Belzona 5851 (HA-Barrier) na wszystkich odkrytych częściach metalowych
Przygotowanie powierzchni skorodowanego rurociągu w rafinerii
Pomiar temperatury rury gorącej
Zakończona aplikacja powłoki Belzona 5851 (HA-Barrier) zapewniającej trwałe zabezpieczenie metalu przed korozją bez zakłócenia eksploatacji
Kolektor na platformie wydobywczej ropy z uszkodzeniami powłoki farby pod wpływem warunków klimatycznych
Powłoka Belzona 5851 (HA-Barrier) zastosowana na kolektorze w czasie jego eksploatacji
Numer: 
5851