Strona główna ❯❯ Produkty ❯❯ Seria 1000 ❯❯ Belzona 1392 (Ceramic HT2)

Belzona 1392 (Ceramic HT2)

Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa odporna na oddziaływanie wysokiej temperatury opracowana do zabezpieczania powierzchni metalowych przed erozją i korozją o doskonałej odporności chemicznej. Materiał Belzona 1392 (Ceramic HT2) jest odporny na oddziaływanie wody, roztworów wodnych, substancji węglowodorowych w wodzie zanieczyszczonej kwasami i substancji węglowodorowych w temperaturze 120°C (248°F) w stałym zanurzeniu.

Ta prosta do zastosowania powłoka epoksydowa może być nakładana przy pomocy pędzla lub aplikatora, co eliminuje konieczność stosowania specjalistycznych narzędzi, a na dodatek utwardza się w temperaturze otoczenia.

Główne zalety:

 • Odporność na wysoką temperaturę — nadaje się do zastosowań w temperaturze do 120°C (248°F).
 • Doskonała odporność chemiczna na oddziaływanie wody zanieczyszczonej kwasami / substancjami węglowodorowymi.
 • Zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed erozją i korozją
 • Odporność na gwałtowny spadek ciśnienia i oddziaływanie pary
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • Proste proporcje mieszania
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie.
 • Zastosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Bez skurczu, rozszerzalności i ugięcia pod obciążeniem
 • Doskonałe przyleganie do wielu powierzchni sztywnych, w tym stalowych, ze stali nierdzewnej, ze stali specjalistycznych i innych

Zastosowania materiału Belzona 1392 (Ceramic HT2) obejmują:

 • Odporne na wysokie temperatury wykładziny zbiorników procesowych, wież destylacyjnych, wymienników ciepła, osadników i skruberów eksploatowanych w zanurzeniu.
 • Zabezpieczanie pomp, zaworów, zbiorników wody gorącej i separatorów przed erozją i korozją oraz oddziaływaniem substancji chemicznych.
 • Zabezpieczanie studzienek i stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych przed ich oddziaływaniem
Podstawowe dane techniczne:
Czas na aplikację w temperaturze 20°C 35 minut
Cza do pełnej eksploatacji w temperaturze 20°C 4 dni
Przyczepność pull-off (D4541 / ISO 4624) 18,75 MPa na miękkiej stali wypiaskowanej
Wydajność krycia Praktyczna wydajność krycia systemu dwuwarstwowego:
0,87 m2 na kilogram na warstwę
Odporność termiczna 120°C w zanurzeniu
Przylega do: stali, stali nierdzewnej i innych materiałów
Typowe zastosowania Powłoki odporne na działanie kwasów do zabezpieczania wyposażenia eksploatowanego w wysokich temperaturach
Wielkość opakowania 1 kg, 3 kg
Dostępność Wyślij zapytanie
Galeria: 
Belzona 1392 (Ceramic HT2)
Skruber firmy Venturi po piaskowaniu przed aplikacją
Pierwsza powłoka materiału Belzona 1392 (Ceramic HT2) w kolorze szarym
Druga powłoka materiału Belzona 1392 (Ceramic HT2) w kolorze czerwonym
Dwie powłoki z materiału Belzona 1392 (Ceramic HT2) zastosowane na przenośniku ślimakowym
Inspekcja ślimaka po dwóch miesiącach eksploatacji
Numer: 
1392