Strona główna ❯❯ Produkty ❯❯ Seria 3000 ❯❯ Belzona 3211 (Lagseal)

Belzona 3211 (Lagseal)

Akrylowa membrana dachowa na bazie wody stosowana z siatką wzmacniającą z włókien szklanych wiązanych polimerem (Belzona 9321) została opracowana do zapewnienie bezspoinowego, elastycznego zabezpieczenia wszystkich rodzajów izolacji termicznej i systemów osłon.

Materiał Belzona 3211 (Lagseal) jest odporny na oddziaływanie wody, czynników atmosferycznych i ognia. Jest zgodny z normami obejmującymi powierzchnie klasy O wyszczególnionymi w brytyjskich przepisach budowlanych z roku 1991, a także normami obejmującymi powierzchnie klasy A określonymi w dokumencie ASTM E84. System zabezpiecza przed przenikaniem wody, a jego mikroporowata struktura umożliwia odparowywanie wilgoci uwięzionej w izolacji. Ten niezawierający rozpuszczalników system jest dostępny w jednym opakowaniu, nie wymaga mieszania i może być w prosty sposób zastosowany zarówno na izolacji mokrej, jak i suchej.

Główne zalety:

 • Odporność ogniowa.
 • Proste zastosowanie przy użyciu pędzla — nie wymaga mieszania.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • Stosowanie i utwardzanie w niskiej temperaturze — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Zapobiega rozwojowi glonów i bakterii, zapewniając higieniczne wykończenie.
 • Doskonała odporność na oleje.
 • System jest odporny na przemieszczenia pod wpływem zmian temperatury oraz wibracji.
 • Odporny na wodę, przenikanie pary oraz promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe.
 • Doskonałe przyleganie do wielu rodzajów materiałów, w tym krzemianu wapnia, włókien szklanych, wełny mineralnej, pianki, stali i stali nierdzewnej.

Zastosowania materiału Belzona 3211 obejmują:

 • Zabezpieczanie izolacji, rur, przewodów klimatyzacyjnych, skrzynek zaworów, pokryw kołnierzy, bojlerów, zbiorników ciśnieniowych, masowych zbiorników zasobnikowych i wymienników ciepła.
 • Trwałe zabezpieczenie otulin nowych i eksploatowanych rur transportujących parę, kondensat i chłodniczych.
 • Bezspoinowe osłony kolanek, trójników, kołnierzy i elementów o złożonych konturach. 
 • Uszczelnianie podstaw zbiorników.

Wyślij zapytanie

Galeria: 
Otuliny elementów o złożonych kształtach można zabezpieczać w prosty sposób
Opakowanie produktu Belzona 3211 (Lagseal)
Stosowana w płynie membrana Belzona 3211 (Lagseal) pokrywa wszystkie kontury
Osłony złożonych elementów rurowych wyposażenia HVAC
Uszkodzone zbiorniki gazu w postaci ciekłej
Także izolowane zbiorniki gazu w postaci ciekłej można zabezpieczać w prosty sposób
Przecieki wody i rozwój glonów wzdłuż podstawy skorodowanego zbiornika
Podstawa zbiornika uszczelniona materiałem 3211 (Lagseal)
Numer: 
3211