Strona główna ❯❯ Produkty ❯❯ Seria 4000 ❯❯ Belzona 4341 (Magma CR4)

Belzona 4341 (Magma CR4)

Trwała dwuskładnikowa barierowa powłoka epoksydowa optymalizowana pod kątem odporności na gorące kwasy nieorganiczne, takie jak kwas siarkowy i chlorowodorowy w temperaturze do 90°C (194°F). Ta niezawierająca rozpuszczalników powłoka zapewnia ochronę powierzchni betonowych i metalowych przed żrącym działaniem substancji chemicznych.

Materiał Belzona 4341 (Magma CR4) zapewnia bezpieczną i higieniczną powierzchnię zgodną z wymogami Ministerstwa Rolnictwa USA dotyczącymi przypadkowego kontaktu z żywnością. Można ją łatwo mieszać i stosować bez użycia specjalistycznych narzędzi. Na dodatek utwardza się w temperaturze otoczenia.

Główne zalety:

 • Doskonała odporność chemiczna na wiele rodzajów gorących kwasów nieorganicznych.
 • Materiał szybkoutwardzalny umożliwiający szybkie naprawy awaryjne przy minimalnym przestoju.
 • Materiał zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa USA jako zapewniający bezpieczne i higieniczne powierzchnie niezanieczyszczające produktów spożywczych.
 • Proste mieszanie i zastosowanie bez specjalistycznych narzędzi.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Doskonałe przyleganie do wszystkich powierzchni sztywnych, w tym betonu, włókna szklanego, cegły, stali nierdzewnej, stali miękkiej i stali węglowej.

Zastosowania materiału Belzona 4341 (Magma CR4) obejmują:

 • Odporna na oddziaływanie substancji chemicznych powłoka do ścian zabezpieczających przed kwasami, zbiorników, stref zabezpieczających przed wyciekami, betonowych cokołów zbiorników i pomp.
 • Uszczelnianie odpływów, kanałów, stref transportowania i magazynowania substancji chemicznych.
 • Zabezpieczanie betonowych podstaw pomp i korpusów pomp przed wyciekami substancji chemicznych
 • Po zastosowaniu z kruszywem tworzenie przeciwpoślizgowych chodników w strefach bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych.
Podstawowe dane techniczne:
Czas na aplikację w temperaturze 20°C 15 minut
Czas do uzyskania pełnej odporności chemicznej w temperaturze 20°C  5 dni 
Zalecana wydajność krycia (opakowanie 1,5 kg) Praktyczna wydajność krycia systemu dwuwarstwowego: 
2,25 m2 (24 stopy kw.) na 1,5 kg na warstwę
Przyczepność w próbie odrywania (D4541 / ISO 4624) 24,40 MPa po utwardzeniu w temperaturze otoczenia na miękkiej stali wypiaskowanej
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM D695) 50,33 MPa po utwardzeniu w temperaturze otoczenia
Odporność termiczna 90°C w zanurzeniu, 200°C na sucho
Przyczepność do: betonu, kamienia, cegły, aluminium, miedzi, stali, stali nierdzewnej, żeliwa i wielu innych powierzchni.
Typowe zastosowania Powlekanie powierzchni betonowych i metalowych w celu zapewnienia zabezpieczenia przed gorącymi kwasami nieorganicznymi.
Wielkość opakowania 1,5 kg
Dostępność Wyślij zapytanie
Galeria: 
Wyciekający kwas siarkowy uszkodził podstawę pompy
Opakowanie produktu Belzona 4341 (Magma CR4)
Materiał Belzona 4341 (Magma CR4) zabezpieczający przed gorącym kwasem
Nowo wyprodukowane stalowe blachy ryflowane wymagające zabezpieczenia przed kwasami
Blacha zabezpieczona materiałem Belzona 4341 (Magma CR4) doskonale chroniącym przed gorącymi kwasami
Gorąca mgła kwasu działała żrąco na niezabezpieczoną żelazną obudowę dmuchawy
Duża dmuchawa zabezpieczona odporną na kwasy powłoką Belzona 4341 (Magma CR4)
Numer: 
4341