Strona główna ❯❯ Artykuły

Artykuły

„Regenerowane znaczy lepsze jak nowe”

Osprzęt roboczy, to część nadwozia koparek, ładowarek i innych maszyn budowlanych,  która służy bezpośrednio do wykonywania pracy. Podstawowym zadaniem osprzętu jest przeniesienie siły napędu (najczęściej hydraulicznego – siłownik) na narzędzie robocze (łyżka), które umożliwia wykonanie np.  odspajania (gruntu od calizny), ładowanie, kruszenie i wiele innych czynności roboczych(wiertnice, kafary, haki i łyżki... czytaj więcej

Bardzo często w życiu codziennym rzeczy małe, drobne, wręcz niezauważalne traktujemy tak, jak by ich nie było. Po prostu w zaokrągleniu. Często rzeczy małe bywają wielkimi, no a przecież wcześniej już uznaliśmy, że one nie istnieją. Dla wielu z nas np. liczba 0,00000045 to właściwie (w przybliżeniu) 0.

Po jakimś czasie nikt już nie będzie pamiętał, że to 0 to wynik przybliżenia liczby... czytaj więcej

TRWAŁE, WYKONYWANE NA MIEJSCU ROZWIĄZANIA ODPORNE NA EROZJĘ I KOROZJĘ

Nowy trend w technologii energii odnawialnej
Z całą pewnością energetyka wiatrowa jest jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą gałęzią sektora energii odnawialnej. Niezaprzeczalnie jest to jedno z najważniejszych źródeł pozyskiwania czystej energii. Przewiduje się że do roku 2022 energetyka wiatrowa w skali globalnej będzie w stanie wygenerować... czytaj więcej

Połączenie kołnierzowe to szczególne miejsce na instalacji, które powinno być stale dostępne ze względu na działania serwisowe (wymiana uszczelek, dokręcanie śrub itp.) natomiast czynności wykonywane w trakcie wymuszonego demontażu i montażu nie sprzyjają zachowaniu stabilnych warunków ochrony przeciwkorozyjnej.
Skomplikowana geometria połączenia kołnierzowego jest powodem występowania wielu typów procesów korozyjnych. Niewielkie przestrzenie po­ między kołnierzami, śrubami a otworami są źródłem korozji szczelinowej, w innym... czytaj więcej

Postęp techniczny oraz konkurencyjność sprawiły, że koniecznym stało się zwiększenie trwałości, niezawodności maszyn i urządzeń eksploatowanych w przemyśle. Poprawa trwałości związana jest ze wwzrostem wymagań stawianych materiałom w zakresie właściwości mechanicznych, odporności na zmęczenie, oddziaływania cieplnego oraz właściwości fizyko-chemicznych związanych z korozyjnym atakiem Środowiska. Trwałość materiału w dużej mierze zależy od stanu jego powierzchni (ściślej – warstwy wierzchniej). Fizyczny i chemiczny stan warstwy wierzchniej może się bardzo różnić od właściwości materiału... czytaj więcej

Jest wiele czynników, które decydują o skuteczności powłoki zastosowanej do ochrony przeciwkorozyjnej powierzchni. Jednym z nich jest przyczepność. W strefi e, gdzie materiał powłoki, np. polimerowej, styka się podłożem powstają między atomami oraz cząsteczkami bardzo liczne oddziaływania, które powinny doprowadzić do powstania trwałych wiązań. Idealnie byłoby, gdyby wiązania te miały charakter i energię wiązań chemicznych, ale wiele badań w tej materii doprowadziło do wniosków, iż przyczepność tylko w części powstaje w wyniku reakcji chemicznych. Zasadniczy bowiem wpływ... czytaj więcej

Utwardzana termicznie, odporna na korozję powłoka BELZONA®(5851) Heat Activated przeznaczona jest do ochrony przeciwkorozyjnej zewnętrznych powierzchni zbiorników, aparatów, rurociągów i innych urządzeń wysokotemperaturowych izolowanych cieplnie. Korozja zewnętrznych powierzchni izolowanych cieplnie zbiorników, rurociągów lub kolumn procesowych stanowi duże zagrożenie, gdyż zakryte warstwą materiału izolacyjnego powierzchnie uniemożliwiają bezpośrednią obserwację... czytaj więcej

1. Naprawa nieszczelności powstałej w wyniku korozji wżerowej stalowego płaszcza zbiornika na paliwo płynne polega na nałożeniu nakładki stalowej połączonej z powierzchnią płaszcza za pomocą specjalnego kompozytu polimerowego(rys3a,3b). W sytuacji gdy przez otwory w płaszczu stalowym przedostaje się woda gruntowa należy w pierwszej kolejności(przed nałożeniem nakładki) użyć szybko utwardzającego się kompozytu BELZONA®(1291). BELZONA(1291) w styku z stalową powierzchnią strefy perforacji i strefy korozji wżerowej osiąga bardzo wysoką przyczepność co zapewnia szczelność.... czytaj więcej

Przenośniki taśmowe są jednym z najefektywniejszych sposobów przenoszenia różnych materiałów lub przedmiotów na niewielkich odległościach. Już w starożytnym Egipcie posługiwano się w budownictwie prymitywnym przenośnikiem taśmowym. Składał się on z tkanej taśmy, przesuwanej ręcznie po gładkim drewnianym pomoście. Transportowane materiały, najczęściej cegły, przebywały więc drogę bez wstrząsu. Zakończenia taśmy nie były połączone z sobą, jak w przenośnikach dzisiejszych. Dlaczego? Przyczyn zapewne było wiele, a być może jedną z nich była nieznajomość skutecznego sposobu... czytaj więcej

W wymiennikach ciepła, w których przynajmniej jednym z mediów uczestniczących w wymianie ciepła jest roztwór wodny, podstawowym zjawiskiem pogarszającym  wydajność  urządzenia  jest  korozja  i produkty korozji powstające w wyniku jej przebiegu. Większość wymienników jest wykonana z rurek, które są szczelnie zamocowane w dnach sitowych, przy czym elementami wymienników o największej powierzchni wymiany ciepła są rurki wykonane zwykle z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna lub kwasoodporna, mosiądz, miedź itp.). Pomijając bardzo cienką warstewkę pasywną... czytaj więcej

Strony