Strona główna ❯❯ Artykuły

Artykuły

Artykuły

     Podłogi przemysłowe poddane są różnego rodzaju obciążeniom. Wytrzymałość podłogi na obciążenia jest ściśle związana z jego rodzajem oraz może ono mieć charakter czysto mechaniczny, fizyko-chemiczny czy też wprost chemiczny.

Mechaniczne oddziaływanie na podłogę może mieć charakter skupiony lub powierzchniowy pochodzący od ciężkich maszyn-które mogą także znacząco obciążać podłoże dynamicznie - składowanych towarów i przemieszczających się obiektów, pojazdów czy ruchu pieszych. Każda podłoga przemysłowa składa się z odrębnie zaprojektowanych,...

Jak powszechnie wiadomo, powrót ciepła od elementu ogrzewanego do elementu grzejącego jest niemożliwy. Ta oczywista zasada powoduje, że jeśli chcemy utrzymać stałą temperaturę czynnika lub elementu a przy tym generować jak najniższe straty ciepła, to należy zminimalizować tzw. ciepło zawarte w strumieniu związanym z różnymi sposobami przepływu ciepła. Przepływ ciepła może odbywać się na trzy różne sposoby tj.:

  1. Przewodzenie ciepła
  2. Konwekcja (unoszenie ciepła)
  3. Promieniowanie
  4. ...

Może to wydawać się zaskakujące, ale rozległe wyrwy i głębokie uszkodzenia powierzchni łopaty wirnika turbiny wiatrowej powstają w wyniku uderzenia niewielkich obiektów, cząstek wielkości kropli wody. Kropelka deszczu o średniej średnicy ok. 2 mm podczas zderzenia z krawędzią natarcia łopaty działa niczym „młot wodny”.

Energia uderzenia wynika ze znacznych prędkości łopaty, której końcówka (np. przy długości łopaty ok. 60m) przy pracy z mocą znamionową osiąga wartość ok. 80 m/s (czyli ok. 285 km/h). Jest to ¼ prędkości dźwięku w powietrzu....

„Regenerowane znaczy lepsze jak nowe”

Osprzęt roboczy, to część nadwozia koparek, ładowarek i innych maszyn budowlanych,  która służy bezpośrednio do wykonywania pracy. Podstawowym zadaniem osprzętu jest przeniesienie siły napędu (najczęściej hydraulicznego – siłownik) na narzędzie robocze (łyżka), które umożliwia wykonanie np.  odspajania (gruntu od calizny), ładowanie, kruszenie i wiele innych czynności roboczych(wiertnice, kafary, haki i łyżki...

Bardzo często w życiu codziennym rzeczy małe, drobne, wręcz niezauważalne traktujemy tak, jak by ich nie było. Po prostu w zaokrągleniu. Często rzeczy małe bywają wielkimi, no a przecież wcześniej już uznaliśmy, że one nie istnieją. Dla wielu z nas np. liczba 0,00000045 to właściwie (w przybliżeniu) 0.

Po jakimś czasie nikt już nie będzie pamiętał, że to 0 to wynik przybliżenia liczby...

TRWAŁE, WYKONYWANE NA MIEJSCU ROZWIĄZANIA ODPORNE NA EROZJĘ I KOROZJĘ

Nowy trend w technologii energii odnawialnej
Z całą pewnością energetyka wiatrowa jest jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą gałęzią sektora energii odnawialnej. Niezaprzeczalnie jest to jedno z najważniejszych źródeł pozyskiwania czystej energii. Przewiduje się że do roku 2022 energetyka wiatrowa w skali globalnej będzie w stanie wygenerować...

Połączenie kołnierzowe to szczególne miejsce na instalacji, które powinno być stale dostępne ze względu na działania serwisowe (wymiana uszczelek, dokręcanie śrub itp.) natomiast czynności wykonywane w trakcie wymuszonego demontażu i montażu nie sprzyjają zachowaniu stabilnych warunków ochrony przeciwkorozyjnej.
Skomplikowana geometria połączenia kołnierzowego jest powodem występowania wielu typów procesów korozyjnych. Niewielkie przestrzenie po­ między kołnierzami, śrubami a otworami są źródłem korozji szczelinowej, w innym...

Postęp techniczny oraz konkurencyjność sprawiły, że koniecznym stało się zwiększenie trwałości, niezawodności maszyn i urządzeń eksploatowanych w przemyśle. Poprawa trwałości związana jest ze wwzrostem wymagań stawianych materiałom w zakresie właściwości mechanicznych, odporności na zmęczenie, oddziaływania cieplnego oraz właściwości fizyko-chemicznych związanych z korozyjnym atakiem Środowiska. Trwałość materiału w dużej mierze zależy od stanu jego powierzchni (ściślej – warstwy wierzchniej). Fizyczny i chemiczny stan warstwy wierzchniej może się bardzo różnić od właściwości materiału...

Jest wiele czynników, które decydują o skuteczności powłoki zastosowanej do ochrony przeciwkorozyjnej powierzchni. Jednym z nich jest przyczepność. W strefi e, gdzie materiał powłoki, np. polimerowej, styka się podłożem powstają między atomami oraz cząsteczkami bardzo liczne oddziaływania, które powinny doprowadzić do powstania trwałych wiązań. Idealnie byłoby, gdyby wiązania te miały charakter i energię wiązań chemicznych, ale wiele badań w tej materii doprowadziło do wniosków, iż przyczepność tylko w części powstaje w wyniku reakcji chemicznych. Zasadniczy bowiem wpływ...

Utwardzana termicznie, odporna na korozję powłoka BELZONA®(5851) Heat Activated przeznaczona jest do ochrony przeciwkorozyjnej zewnętrznych powierzchni zbiorników, aparatów, rurociągów i innych urządzeń wysokotemperaturowych izolowanych cieplnie. Korozja zewnętrznych powierzchni izolowanych cieplnie zbiorników, rurociągów lub kolumn procesowych stanowi duże zagrożenie, gdyż zakryte warstwą materiału izolacyjnego powierzchnie uniemożliwiają bezpośrednią obserwację...

Strony