Strona główna ❯❯ Produkty ❯❯ Seria 5000 ❯❯ Belzona 5151 (Hi-Build Cladding)

Belzona 5151 (Hi-Build Cladding)

Powłoka hydrofobowa do zabezpieczania przed oddziaływaniem wody i czynników atmosferycznych ścian i konstrukcji zewnętrznych oraz zapewniania właściwości samoczyszczących. Ten elastyczny materiał zabezpiecza powierzchnie przed uszkodzeniami pod wpływem oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych występujących w akwenach morskich i innych środowiskach oraz promieniowaniem UV przy jednoczesnym ograniczeniu osadzania się zabrudzeń.

Materiał Belzona 5151 (Hi-Build Cladding) można łatwo nakładać za pomocą pędzla lub metodą natryskową bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi. Właściwości samoczyszczące gwarantują zachowanie niezmienionego wyglądu powierzchni.

Główne zalety:

  • Doskonała izolacja wodoodporna i zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.
  • Ogranicza osadzanie się zabrudzeń i zapewnia bardzo wysoki poziom stabilności w ekstremalnie niesprzyjających środowiskach.
  • Proste zastosowanie za pomocą pędzla lub metodą natryskową bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi.
  • Wysoce elastyczna powłoka absorbująca normalne przemieszczenia się elementów konstrukcji budynków.
  • Stosowanie i utwardzanie w niskiej temperaturze — bez konieczności wykonywania prac gorących.
  • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Doskonałe przyleganie do wielu rodzajów porowatych i nieporowatych powierzchni, w tym metalu, szkła i kamienia.

Zastosowania materiału Belzona 5151 (Hi-Build Cladding) obejmują:

  • Powłoki zapewniające izolację wodoodporną ścian zewnętrznych i ich zabezpieczanie przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
  • Trwałe zabezpieczanie elementów, takich jak ściany, kolumny, gzymsy, powierzchnie ceglany i kamienne narażone na przenikanie wody i uszkodzenia powstałe pod wpływem żrących zanieczyszczeń.
  • Podnoszenie walorów estetycznych budynków i konstrukcji.
Podstawowe dane techniczne:
Czas na aplikację w temperaturze 25°C  Nieograniczony
Czas schnięcia 60 minut w normalnych warunkach klimatycznych
Wydajność krycia   Praktyczna wydajność krycia systemu dwuwarstwowego: 
4.0 m2 na litr na betonie i kamieniu na warstwę
Okres przydatności  5 lat w przypadku przechowywania w temperaturze od 5°C do 30°C
Przyczepność do: betonu, wapienia, cegły, piaskowca, stali i wielu innych powierzchni.
Typowe zastosowania Powłoka zapewniająca izolację wodoodporną dla zabezpieczenia ścian i konstrukcji zewnętrznych.
Wielkość opakowania 15 l
Dostępność Wyślij zapytanie
Galeria: 
Uszkodzenia ścian budynku farmy umożliwiały penetrację jego konstrukcji przez wodę
Opakowanie produktu Belzona 5151 (Hi-Build Cladding)
Materiał Belzona 5151 (Hi-Build Cladding) zastosowany w celu zabezpieczenia przed penetracją przez wodę oraz poprawy estetyki budynku
Wykruszone i spękane płyty betonowe budynku biurowego
Uszkodzona powierzchnia betonowa odbudowana z użyciem produktów Belzona z serii 4000 i zabezpieczona materiałem Belzona 5151 (Hi-Build Cladding)
Uszkodzone parapety okien pod wpływem korozji belek wzmacniających
Odbudowany i powleczony parapet okienny trwale zabezpieczony przed wykruszaniem się betonu
Kopuła obserwatorium przed zastosowaniem materiału Belzona 5151 (Hi-Build Cladding)
Kopuła pokryta materiałem Belzona 5151 (Hi-Build Cladding) poprawiającym i utrzymującym estetykę
Uszkodzony komin betonowy
Komin zabezpieczony przed uszkodzeniami z użyciem materiału Belzona 5151 (Hi-Build Cladding)
Uszkodzona kolumna budynku banku
Ściany i kolumna budynku po zastosowaniu materiału Belzona 5151 (Hi-Build Cladding) w celu odbudowy i poprawy estetyki
Ściany budynku mieszkalnego uszkodzone w wyniku wieloletniego wystawienia na trudne warunki środowiskowe
Ściany budynku (po lewej) zabezpieczone powłoką wodoodporną Belzona 5151 (Hi-Build Cladding)
Znaczne wykruszony beton na dworcu kolejowym
Ściana betonowa zabezpieczona przed przyszłymi uszkodzeniami z użyciem materiału Belzona 5151 (Hi-Build Cladding)
Numer: 
5151