Strona główna ❯❯ Produkty ❯❯ Seria 5000 ❯❯ Belzona 5831 (ST-Barrier)

Belzona 5831 (ST-Barrier)

Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa, która po utwardzeniu zapewnia powłokę barierową zabezpieczającą wyposażenie eksploatowane w zanurzeniu lub mające kontakt z roztworami wodnymi. Ta niezawierająca rozpuszczalników powłoka epoksydowa charakteryzuje się doskonałym przyleganiem do powierzchni metalowych i niemetalowych, takich jak beton i cegły.

Materiał Belzona 5831 (ST-Barrier) został specjalnie opracowany do zastosowań na powierzchniach mokrych i zaolejonych, których nie można osuszyć przed jego zastosowaniem oraz podwodnych. Powłoka usuwa wodę z powierzchni, zapewniając maksymalne przyleganie do powierzchni wilgotnych lub mokrych. Może być stosowana także pod wodą.

Główne zalety:

 • Proste proporcje mieszania
 • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Utwardza się pod wodą.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Doskonałe przyleganie do powierzchni mokrych.
 • Możliwość zastosowania na powierzchniach zaolejonych.
 • Bez skurczu, rozszerzalności i ugięcia pod obciążeniem
 • Zapobiega korozji galwanicznej. 
 • Doskonałe przyleganie do wielu powierzchni metalowych, w tym stali, stali nierdzewnej i innych stali specjalistycznych oraz powierzchni niemetalowych, takich jak beton i cegły.

Zastosowania materiału Belzona 5831 (ST-Barrier) obejmują:

 • Zabezpieczanie przed korozją i uszkodzeniami powierzchni metalowych stref rozbryzgów, elementów rurowych, zbiorników, stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych i osadników.
 • Zabezpieczanie eksploatowanych w zanurzeniu pomp, zaworów i transformatorów przed korozją galwaniczną.
 • Trwałe naprawianie i powlekanie nieszczelności instalacji wodnych i do ropy.
 • Uszczelnianie połączeń i kołnierzy.
Podstawowe dane techniczne:
Czas na aplikację w temperaturze 20°C 45 minut
Czas do pełnego obciążenia mechanicznego w temperaturze 20°C 5 dni
Wydajność krycia Praktyczna wydajność krycia systemu dwuwarstwowego:
2,9 m2 na kilogram na warstwę
Przyczepność w próbie ścinania przy rozciąganiu (ASTM D1002) 13,86 MPa (na zaolejonej stali piaskowanej)
Odporność na rozbryzgi słonej wody (ASTM B117) Powłoka nie wykazuje oznak uszkodzeń pod wpływem pęcherzy i korozji po narażeniu przez 2000 godzin
Odporność termiczna 40°C w zanurzeniu, 100°C na sucho
Przyczepność do: stali, stali nierdzewnej, innych metali, cegły, betonu oraz powierzchni niemetalowych.
Typowe zastosowania Zabezpieczanie przed korozją powierzchni mokrych i zaolejonych eksploatowanych w zanurzeniu.
Wielkość opakowania 4 l
Dostępność Wyślij zapytanie
Galeria: 
Belzona 5831 (ST-Barrier)
Noga platformy wydobywczej w stałym zanurzeniu
Pokrycie powłoką Belzona 5831 (ST-Barrier) pod linią wody i nad nią
Perforacje zbiornika buforowego szlamu
Płyty naprawcze wstępnie pokryte materiałem Belzona 5831 (ST-Barrier) zastosowano metodą spajania na zimno na obszarach uszkodzonych z użyciem spoiwa Belzona 1831 (Super UW-Metal)
Korozja pod izolacją rurociągu
Materiał Belzona 5831 (ST-Barrier) zastosowany na zimnych fragmentach rurociągu
Numer: 
5831