ZCiW

Firma Belse Sp. z o.o. w roku 2021, wykonała prace w zakresie „Remont zbiorników wody pitnej” na terenie ZCiW w Zambrowie.

Remontowi podlegały kompleksowo, dwa zbiorniki żelbetowe, o łącznej powierzchni 1700 m2, w zaakceptowanej technologii Belzona z wykorzystaniem do zabezpieczenia wykańczającego: - ścian, stropu, rurociągów, powłoki Belzona 5811 DW, - dna zbiornika, powłoki Belzona 4111+4151, posiadających atesty do kontaktu z wodą pitną.

Zastosowana technologia pozwoliła na szybkie przywrócenie zbiorników do pracy. Na uwagę zasługuje wysoki profesjonalizm w zakresie prowadzonych prac. Wykonano je z należytą starannością oraz terminowością, z zachowaniem warunków BHP.

Polecamy firmę Belse Sp. z o.o. jako solidnego i profesjonalnego Wykonawcę specjalistycznych prac, zapewniającą wysoki standard wykonanych robót.