MPWiK w Rzeszowie

dot. Materiału Belzona 5811 DW.

Niniejszym wystawiamy referencje na zakupiony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie materiał Belzona 5811 DW do wykonania powłok w zbiornikach magazynowania koagulanata w Zakładzie Uzdatniania Wody.

Materiał Belzona 5811 DW którym wykonano powłoki wewnętrzne zbiorników koagulanta sprawdził się bardzo dobrze, zapewniając spełnienie oczekiwań zamawiającego.