GPWiK

Niniejszym pismem potwierdzonym, iż w ramach realizacji inwestycji pod nazwą:

„Remont zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni Ścieków w Kuźni Raciborskiej” Firma Belse sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szyprów 17, 43-382 Bielsko-Biała NIP: 547-19-68-086 wykonała w roku 2016 remont i zabezpieczenie chemoodporne zbiornika retencyjnego o powierzchni 55m2.

Powłoka zabezpieczającą był kompozyt Belzona 5811 Immersion Grade.

Z podjętych zobowiązań wobec GPWiK sp. z o.o. firma Belse wywiązała się terminowo.

Biorąc powyższe pod uwagę uznajemy, że jakość dostarczonych materiałów i świadczone przez Belse usługi są godne polecenia.