Cargill

Poświadczamy, iż w 2021 roku firma Belse Sp. z o.o z siedzibą w Bielsku Białej dostarczyła materiały i zgodnie z zaproponowaną technologią prowadziła nadzór nad pracami dotyczącymi modernizacji tacy pod chłodnią wentylatorową.

Podczas aplikacji wykorzystano następujące kompozyty polimerowe: Belzona 4111, Belzona 4151 oraz Belzona 5811.
Wysoka jakość zastosowanego zabezpieczenia do dnia dzisiejszego gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę Belse Belse Sp. z o.o   jako solidnego partnera biznesowego, który świadczone usługi wykonuje rzetelnie i terminowo.