Gaz system

Niniejszym poświadczamy, że:

Wykonawca, tj. Belse Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Szyprów 17 w Bielsku Białej, wykonał na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą przy ulicy Mszczonowskiej 4 w Warszawie, Oddział w Tarnowie, zamówienie pn.: Świadczenie usług wymiany podkładek fundamentowych motosprę-żarek GMVH w TG Maćkowice. Zamówienie zostało zrealizowane w oparciu o umowę nr SEU 1000036388 z dnia 30.07.2020 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie od 30.07.2020 r. do 08.10.2020 r.

Usługa została wykonana z zachowaniem należytej staranności.